Výsledky vyhľadávania

 1. PETRAKOS, George - SOTIRIOU, Alexandra. Grexit and Brexit: Incidents, Accidents and Wake-Up Calls on the Bumpy Road of European (Dis)integration. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2021. ISSN 1461-7145, 2021, vol. 28, no. 1, pp. 20-25.
  článok

  článok

 2. PUŠKÁROVÁ, Paula - BOHÁČIKOVÁ, Natália. Spatiality of Refugee Populations in Greece. In ISERD International Conference. Proceedings of ISERD International Conference. - Bhubaneswar : Institute for Technology and Research, 2021. ISBN 978-93-90150-28-1, pp. 31-34 online.
  článok

  článok

 3. SZABÓ, Jakub. Deflácia, politika úsporých opatrení a rast krajnej pravice. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3502, 2020, roč. 15, č. 1, s. 65-78.
  článok

  článok

 4. ŠKVRNDA, František, ml. Sokratovská otázka ako problém historiografie antickej filozofie. Recenzenti: Andrej Kalaš, Vladislav Suvák. 1. vydanie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. 93 s. [4,86 AH]. VEGA 1/0864/18, VEGA 1/0017/17. ISBN 978-80-223-4856-0.
 5. ZÁGORŠEKOVÁ, Marta - ŠKVRNDA, František, ml. Filozofia. Recenzenti: Erich Mistrík, Milan Kurucz. 2. upravené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 104 s. [6,76 AH]. ISBN 978-80-225-4667-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Kos sa stal príkladom, ako efektívne čeliť neočakávaným udalostiam. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2019. ISSN 1337-0545, 2019, roč. 13, č. jeseň, s. 56-58.
  článok

  článok

 7. ŠKVRNDA, František, ml. Sókratés a Konfucius – spoločné znaky mudrca v európskej a východoázijskej kultúrnej tradícii. In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy. - Bratislava : Občianske združenie Ostium. ISSN 1336-6556, 2019, roč. 15, č. 3, s. [1-7] online.
  článok

  článok

 8. BROCKOVÁ, Katarína - LIPKOVÁ, Ľudmila. Krizis v jevrozone: primer Grecii. In Moldavian Journal of International Law and International Relations. - Chișinău : Moldavian Association of International Law. ISSN 2345-1963, 2019, vol. 14, no. 2, pp. 18-27 online.
  článok

  článok

 9. OECD Development Co-operation Peer Reviews: Greece 2019. Paris : OECD, 2019. 91 s. OECD Development Co-operation Peer Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-operation-peer-reviews-greece-2019_9789264311893-en> ISBN 978-92-64-31188-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Making Dispute Resolution More Effective - MAP Peer Review Report, Greece (Stage 1) : Inclusive Framework on BEPS: Action 14. Paris : OECD, 2019. 87 s. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-greece-stage-1_9789264310001-en> ISBN 978-92-64-30999-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]