Výsledky vyhľadávania

 1. LEŠKO, Vladimír. Dejiny filozofie ako filozofický problém. In Filozofia. - Bratislava : INFOPRESS, 2000. ISSN 0046-385X, 2000, roč. 55, č. 3, s. 209-217. Dostupné na : <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/filozofia/view_abstract.php?title_id=1142>
  článok

  článok

 2. FEDORKO, Marián. Irónia a myslenie irónie v dejinách filozofie (pokus o vymedzenie problému). In Filozofia. - Bratislava : INFOPRESS, 2000. ISSN 0046-385X, 2000, roč. 55, č. 5, s. 378-385. Dostupné na : <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/filozofia/view_abstract.php?title_id=1123>
  článok

  článok

 3. PAVLÍK, Ján. Filosofie, ekonomie a konec postmodernismu : (Lacancan, Derridada, Blázencault et consortes). In Acta oeconomica pragensia : vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze. ISSN 0572-3043, 1998, roč. 6, č. 3, s. 75-154.
  článok

  článok

 4. POPPER, Karl R. Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Bd.2. Falsche Propheten Hegel, Marx und die Folgen. 7. Aufl. Tübingen : Mohr, 1992. 526 s. ISBN 8252-1725-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]