Výsledky vyhľadávania

 1. ŠKVRNDA, František. Vytláča Moskva Washington z Blízkeho východu? In Zem & vek : revue 2018. - Bratislava : Sofian, 2018. ISBN 978-80-971584-6-0, s. 44-50.
  článok

  článok

 2. MENDEL, Miloš. [Dejiny Irackej monarchie (1918 – 1941)]. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2018. ISSN 1339-2751, 2018, roč. 16, č. 2, s. 201-205. Recenzia na: Dejiny Irackej monarchie / Sorby, Karol ml. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2017. - ISBN 978-80-89607-54-9.
  článok

  článok

 3. Security Forum 2018. International Scientific Conference. Security Forum 2018 : Proceedings of 11th Annual International Scientific Conference, February 7th- 8th, 2018, Matej Bel University, (Banská Bystrica, Slovakia). Reviewers: Rastislav Kazanský, Branislav Kováčik ... [et al.]. 1st Edition. Banská Bystrica : Interpolis, 2018. online 206 s. ISBN 978-80-972673-6-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. PRESSBURG, Adrian Peter. Keď právo národa naráža na právo štátu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 12. októbra 2017, roč. 27, č. 41, s. 60-63.
  článok

  článok

 5. SORBY, Karol R. The Two July 1968 coups in Iraq: The bacth is returning to power. - Registrovaný: Scopus. In Asian and African studies. - Bratislava : Slovenská akadémia vied. ISSN 1335-1257, 2017, vol. 26, no. 2, pp. 297-318 online.
  článok

  článok

 6. SORBY, Karol R. Začiatok cesty Saddama Husajna na vrchol politickej irackej politickej scény : dva úspešné prevraty vedené stranou Baas v júli 1968. In Studia politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medziárodné vzťahy. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2017. ISSN 1337-8163, 2017, roč. 10, č. 2, s. 5-22.
  článok

  článok

 7. ČERNÝ, Karel. Iráčtí jezídé: Motivy současné migrace do Evropy. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2017. ISSN 0323-1844, 2017, roč. 52, č. 2, s. 5-28.
  článok

  článok

 8. BOTLÍK, Josef. Alternativní způsoby financování extrémismu - monetizace obsahu internetu. In Medzinárodné vzťahy 2017: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2017 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 30.11.-1.12.2017. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4488-7, s. 75-103.
  článok

  článok

 9. PRESSBURG, Adrian Peter. Nad Islamským štátom sa zmráka. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 10. novembra 2016, roč. 26, č. 45, s. 36-37.
  článok

  článok

 10. ŠKVRNDA, František. Absurdné divadlo NATO. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2016. ISSN 1336-0256, august 2016, roč. 16, č. 8, s. 26-29.
  článok

  článok