Výsledky vyhľadávania

 1. KYPRÝ, Vladimír. K dnešnímu významu Kierkegaardovy filosofie a ke Kierkegaardovu filosofickému pojetí jedinečného lidského bytí (i jeho časovosti). In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2005. ISSN 0572-3043, 2005, roč. 13, č. 5, s. 114-121.
  článok

  článok

 2. FEDORKO, Marián. Irónia a myslenie irónie v dejinách filozofie (pokus o vymedzenie problému). In Filozofia. - Bratislava : INFOPRESS, 2000. ISSN 0046-385X, 2000, roč. 55, č. 5, s. 378-385. Dostupné na : <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/filozofia/view_abstract.php?title_id=1123>
  článok

  článok

 3. SCRUTON, Roger. Krátke dejiny novodobej filozofie : Od Descarta po Wittgensteina. Prekl. Eva Šimečková. 1. vyd. Bratislava : Archa, 1991. 445 s. ISBN 80-7115-023-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]