Výsledky vyhľadávania

 1. VARELA CANO, Diana Patricia. Colombia años 60, siglo XX. In Iberoamericana Quinqueecclesiensis 17. Conferencia Internacional. Iberoamericana Quinqueecclesiensis 17 : Conferencia Internacional, Pécs, 7-11 de mayo de 2018. - Pécs : Publikon Kiadó, 2019. ISSN 1785-7716, pp. 65-77. KEGA 007EU-4/2018.
  článok

  článok

 2. Production Transformation Policy Review of Colombia : Unleashing Productivity. Paris : OECD ; Vienna : UNIDO ; New York : UN, 2019. 139 s. OECD Development Pathways. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/production-transformation-policy-review-of-colombia_9789264312289-en> ISBN 978-92-64-31227-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. KRUPOVÁ, Kristína. Nastolenie demokracie pomocou tranzitívnej spravodlivosti - prípad Kolumbie. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404, s. 235-241.
  článok

  článok

 4. RADINGER, Thomas - ECHAZARRA, Alfonso - GUERRERO, Gabriela. Colombia. Paris : OECD, 2018. 302 s. OECD Reviews of School Resources. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-reviews-of-school-resources-colombia-2018_9789264303751-en> ISBN 978-92-64-30374-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. BARRERA CHAUPIS, Carlos R. Expectations and Central Banks' Forecasts: The Experience of Chile, Colombia, Mexico, Peru and the United Kingdom, 2004 – 2014. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2018. ISSN 2464-7683, 2018, roč. 68, č. 6, s. 578-599.
  článok

  článok

 6. ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra et al. Zjišťování percepce destinační bezpečnosti jako nástroj rozvoje cestovního ruchu (na příkladu Kolumbie). In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, 13.-15. června 2018. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8969-3, s. 603-610.
  článok

  článok

 7. VARELA CANO, Diana Patricia. Volksbefragung 2016 in Kolumbien und ihre Sprache. In Heiße Wahlen und Referenden in Europa und Amerika - Kampf mit Wörtern um Wörter. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. ISBN 978-3-339-10026-9, s. 177-193 [1,08 AH].
  článok

  článok

 8. Heiße Wahlen und Referenden in Europa und Amerika - Kampf mit Wörtern um Wörter. Danuša Lišková, Radoslav Štefančík (Hrsg.) ; gutachter: Irena Zavrl, Tomáš Káňa. 1. Auflage. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. 206 s. [12,96 AH]. Philologia, Band 236. ISBN 978-3-339-10026-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 9. VARELA CANO, Diana Patricia. Volebný spot v prezidentských voľbách v Kolumbii v roku 2018. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III.. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III. : zborník príspevkov z 3. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 21.6.2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4528-0, s. 405-416.
  článok

  článok

 10. Developing Robust Project Pipelines for Low-Carbon Infrastructure. Paris : OECD, 2018. 152 s. Green Finance and Investment. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/mobilising-finance-for-climate-action-in-georgia_9789264289727-en> ISBN 978-92-64-30783-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]