Výsledky vyhľadávania

 1. MAROŠKOVÁ, Tereza. Rozšiřování Evropské unie jako nástroj transformace srbsko-kosovského konfliktu po roce 2008. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2018. ISSN 0323-1844, 2018, roč. 53, č. 1, s. 22-40.
  článok

  článok

 2. PETRESKI, Marjan. Has CEFTA Increased Members' Mutual Trade? Evidence with an Enlarged Set of Plausibly Exogenous Instruments. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2018. ISSN 2464-7683, 2018, roč. 68, č. 3, s. 293-316.
  článok

  článok

 3. MRÁZ, Stanislav. Medzinárodný súdny dvor a vyhlásenie nezávislosti Kosova. - registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 29.–30. novembra 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4602-7. ISSN 2585-9412, s. 509-518 online. EDGE 692413.
  článok

  článok

 4. DOKBAT 2017. Annual international Bata conference for Ph.D. students and young researchers. DOKBAT 2017 : conference proceedings : 13th annual international Bata conference for Ph.D. students and young researchers : 26.4.2017, [Zlín, Czech Republic] [elektronický zdroj]. 1st ed. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2017. online [342 s.]. IGA SVK/FaME/2017/002. ISBN 978-80-7454-654-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. HÖFER, Karel. Volební design, reformy a inženýrství v postjugoslávském prostoru 1990–2015. In Středoevropské politické studie : recenzovaný on-line časopis. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2017. ISSN 1212-7817, 2017, roč. 19, č. 2, s. 87-134.
  článok

  článok

 6. Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 464 s. Varia. ISBN 978-80-7308-648-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. ŠKVRNDA, František. Pätnásť rokov od ruského pochodu-výsadku na letisko Slatina pri Prištine. In Slovo - portál. - Bratislava : Občianske združenie Klub Nového slova, 2014. ISSN 1336-2984, 16.6.2014, [7 s.] [online]. Dostupné na : <http://www.noveslovo.sk/c/Patnast_rokov_od_ruskeho_pochodu_vysadku_na_letisko_Slatina_pri_Pristine>
  článok

  článok

 8. LŐRINCZ, Július. Zopakovali na Kryme Kosovo? Nie celkom. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2014. ISSN 1335-0684, 8. mája 2014, roč. 24, č. 18, s. 34-35.
  článok

  článok

 9. PRESSBURG, Adrian Peter. Únia zmierila Srbsko s Kosovom. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2013. ISSN 1335-0684, 2. mája 2013, roč. 23, č. 17, s. 30-31.
  článok

  článok

 10. O`BRENNAN, John. EÚ: ako ďalej po Chorvátsku? In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2013. ISSN 1337-9798, 2013, roč. 5, č. Júl-August, s. 9-10. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0174271/GW07_08_2013_lowres.pdf>
  článok

  článok