Výsledky vyhľadávania

 1. MAAROVÁ, Iveta. Pojmy femicidio a feminicidio a ich význam. In Nové impulzy vo výskume cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2020. ISBN 978-80-972278-6-9, s. 68-74 CD ROM.
  článok

  článok

 2. REYES, Javier A. - SAWYER, W. Charles. Latin American Economic Development. 3rd Edition. Abingdon : Routledge/Taylor & Francis Group, 2020. 337 s. Routledge Textbooks in Development Economics. ISBN 978-1-138-38841-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. JANČOVIČ, Peter. China's Involvement in Latin America and the Caribbean Energy Sector. In Geopolitics of energy. - Calgary : Canadian Energy Research Institute. ISSN 0273-1371, 2020, vol. 42, no. 5, pp. 14-22 online.
  článok

  článok

 4. JANČOVIČ, Peter. The European Union Economic Relations with Developing Regions, the Case of Latin America and the Caribbean. In ICEI 2020. International Conference. Proceedings of the 5th International Conference on European Integration 2020 : Collection. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. ISBN 978-80-248-4455-8. ISSN 2571-029X, s. 322-329 online. I-20-104-00.
  článok

  článok

 5. Comparative Racial Politics in Latin America. New York : Routledge, 2019. 357 s. ISBN 978-1-138-48530-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. BACULÁKOVÁ, Kristína. Čile počas druhého prezidentského mandátu Sebastiána Piñeru. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404, s. 34- 39.
  článok

  článok

 7. KUCHARČÍK, Rudolf. Územné spory v Latinskej Amerike. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404, s. 242-247. KEGA 015EU-4/2018.
  článok

  článok

 8. KUNYCHKA, Mykhaylo. Poľnohospodársky systém v rozvojových krajinách: komparácia rozvojových regiónov. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404, s. 248-254.
  článok

  článok

 9. JANUBOVÁ, Barbora. Pôsobenie islamského bankovníctva v regióne Latinskej Ameriky. In Islamské ekonomické myslenie – mýtus alebo realita? : zborník vedeckých prác = Volume of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4654-6, s. 51-59 online.
  článok

  článok

 10. Latin America and the Caribbean 2019 : Policies for Competitive SMEs in the Pacific Alliance and Participating South American countries. Paris : OECD ; Caracas : CAF, 2019. 541 s. SME Policy Index. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/latin-america-and-the-caribbean-2019_d9e1e5f0-en> ISBN 978-92-64-49542-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]