Výsledky vyhľadávania

 1. CHALUPA, Petr - VESELOVSKÝ, Ján. Kuba včera, dnes a zítra. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-252X, červenec 2017, roč. 8, č. 1, s. 103-118.
  článok

  článok


 2. JANUBOVÁ, Barbora. Príjmová nerovnosť v Latinskej Amerike a Karibiku. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 182-189 online.
  článok

  článok


 3. JANUBOVÁ, Barbora. Hospodársky rast v Latinskej Amerike a Karibiku: súčasný stav s dôrazom na historické súvislosti. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1339-3502, 2017, roč. 12, č. 3, s. 44-54 online.
  článok

  článok


 4. International Transport Forum. Public private partnerships for transport infrastructure : renegotiation and economic outcomes. Paris : OECD, 2017. 152 s. Roundtable Report, 161. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/transport/public-private-partnerships-for-transport-infrastructure_9789282108130-en> ISBN 978-92-82-10812-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Beyond shifting wealth : perspectives on development risks and opportunities from the global south. Paris : OECD, 2017. 91 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/beyond-shifting-wealth_9789264273153-en> ISBN 978-92-64-27314-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Revenue statistics in Latin America and the Caribbean 1990-2015. Paris : OECD ; Santiago : ECLAC ; Panama : CIAT ; Washington, D.C. : IDB, 2017. 303 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/revenue-statistics-in-latin-america-and-the-caribbean-2017_rev_lat_car-2017-en-fr> ISBN 978-92-64-27289-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. KOCÚREK, Martin. Effects of Real Exchange Rate on Foreign Direct Investment by using Gravity Model in Latin America and Caribbean. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1339-3502, 2017, roč. 12, č. 4, s. 26-44 online.
  článok

  článok


 8. EÚ v roku 2016 : súhrnná správa o činnosti Európskej únie : uverejnená v súlade s článkom 249 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie [elektronický zdroj]. Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2017. online [94 s.]. Dostupné na : <http://dx.doi.org/10.2775/579001> ISBN 978-92-79-62652-4. ISSN 1977-3552.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. Zostavovatelia zborníka/editori: Michal Klenka, Eva Vlková ; recenzenti/reviewers: Ľudmila Lipková ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [356 s., 31,65 AH]. ISBN 978-80-225-4404-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Zahraničnoobchodná politika EÚ : (vzťahy s vybranými regiónmi). Recenzenti: Elena Kašťáková, Július Alexy. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 166 s. [11,59 AH]. VEGA 1/0546/17. ISBN 978-80-225-4439-9. [Počet ex. : 13, z toho voľných 3, prezenčne 5]