Výsledky vyhľadávania

 1. BLUMBERG, Renata - MINCYTE, Diana. Beyond Europeanization: The politics of Scale and Positionality in Lithuania’s Alternative Food Networks. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2020. ISSN 1461-7145, 2020, vol. 27, no. 2, pp. 189-205.
  článok

  článok

 2. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - BRUOTHOVÁ, Michaela - VASKOVÁ, Iveta. Does Foreign Direct Investment Boost Innovation? The Case of the Visegrad and Baltic Countries. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Quality Innovation Prosperity. - Košice : Technická univerzita v Košiciach. ISSN 1335-1745, 2020, vol. 24, no. 3, pp. 106-121 online. Dostupné na : <https://www.qip-journal.eu/index.php/QIP/article/view/1519>
  článok

  článok

 3. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna. Emigration, Remittances and Economic Growth in the Baltic States : a Regional Perspective. In The EurAseans : Journal on Global Socio-Economic Dynamics. - Bangkok : International College Suan Sunandha Rajabhat University. ISSN 2539-5645, 2020, vol. 25, no. 6, pp. 36-48 online. Dostupné na : <https://euraseans.com/index.php/journal/article/view/224>
  článok

  článok

 4. SIMONIDESOVÁ, Jana. Komparácia ekologickej dane na Slovensku a v ostatných krajinách. In Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii III. medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii III : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z medzinárodného vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4788-8, s. 99-109.
  článok

  článok

 5. Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Latvia. Paris : OECD, 2019. 210 s. OECD Food and Agricultural Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/innovation-agricultural-productivity-and-sustainability-in-latvia_9789264312524-en> ISBN 978-92-64-31251-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. MICEIKIENE, Astrida et al. The Role of Environmental Taxes as a Fiscal Instrument for Mitigation of Environmental Pollution: Lithuanian Case. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2019. ISSN 1857-7431, 2019, vol. 15, no. 25, s. 26-41.
  článok

  článok

 7. KORSAKIENĖ, Renata et al. Modelling Internationalization of High Growth Firm: Micro Level Approach. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2019. ISSN 1212-3609, 2019, roč. 22, č. 1, s. 54-71.
  článok

  článok

 8. Making Dispute Resolution More Effective - MAP Peer Review Report, Lithuania (Stage 1) : Inclusive Framework on BEPS: Action 14. Paris : OECD, 2019. 72 s. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-lithuania-stage-1_b9018c2d-en> ISBN 978-92-64-86109-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Expanding the Linguistic Landscape : Linguistic Diversity, Multimodality and the Use of Space as a Semiotic Resource. Edited by: Martin Pütz, Neele Mundt. Bristol : Multilingual Matters, 2019. 302 s. ISBN 978-1-78892-214-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 10. PŘÍVARA, Andrej. Explaining Emigration Patterns in Estonia, Lithuania, Slovenia and Slovakia. - Registrovaný: Scopus. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2019. ISSN 0016-7193, 2019, roč. 71, č. 2, s. 161-180 online. VEGA 1/0001/16, VEGA 1/0287/19.
  článok

  článok