Výsledky vyhľadávania

 1. MENSHIKOV, Vladimir et al. Human-Machine Collaboration as a Factor of Labour Productivity and Efficiency. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 13, pp. 1-23.
  článok

  článok

 2. OECD Economic Surveys: Latvia 2019 : May 2019. Volume 2019/12. Paris : OECD, 2019. 110 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-latvia-2019_f8c2f493-en> ISBN 978-92-64-66708-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Evaluating Latvia's Active Labour Market Policies. Paris : OECD, 2019. 276 s. Connecting People with Jobs. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/evaluating-latvia-s-active-labour-market-policies_6037200a-en> ISBN 978-92-64-40955-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. OECD Environmental Performance Reviews: Latvia 2019. Paris : OECD, 2019. 206 s. OECD Environmental Performance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-environmental-performance-reviews-latvia-2019_2cb03cdd-en> ISBN 978-92-64-74014-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Making Dispute Resolution More Effective - MAP Peer Review Report, Latvia (Stage 1) : Inclusive Framework on BEPS: Action 14. Paris : OECD, 2019. 69 s. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-latvia-stage-1_b0de32d9-en> ISBN 978-92-64-28283-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. ĎURIAČ, Daniel. Riešenie krízovej situácie banky ABLV. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2018. ISSN 1335-0900, Október 2018, roč. 26, č. 5, s. 10-14.
  článok

  článok

 7. SUBAČIENĖ, Rasa et al. Evaluation of Accounting Regulation Evolution in Selected Countries. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Entrepreneurship and Sustainability Issues : Peer-reviewed Scientific Journal. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. ISSN 2345-0282, 2018, vol. 6, no. 1, pp. 139-175 online.
  článok

  článok

 8. RUŽEKOVÁ, Viera - KAŠŤÁKOVÁ, Elena. Comparison of the Visegrad Group and Baltic Countries in Terms of Multi-Criteria Competitiveness Indicators. In Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1337-7493, 2018, roč. 11, č. 1, s. 91-106. VEGA 1/0897/17, VEGA 1/0546/17.
  článok

  článok

 9. Access to Justice for Business and Inclusive Growth in Latvia. Paris : OECD, 2018. 155 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/access-to-justice-for-business-and-inclusive-growth-in-latvia_9789264303416-en> ISBN 978-92-64-30340-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. OECD Reviews of Pension Systems: Latvia. Paris : OECD, 2018. 164 s. OECD Reviews of Pension Systems. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/oecd-reviews-of-pension-systems-latvia_9789264289390-en> ISBN 978-92-64-28937-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]