Výsledky vyhľadávania

 1. MÉSZÁROS, Ondrej. Súčasný stav historiografie maďarskej filozofie. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2020. ISSN 0046-385X, 2020, roč. 75, č. 1, s. 1-12.
  článok

  článok

 2. ABDYRAKHMANOVA, Kaiyrku - KOLLÁR, Péter. Ethical positions in Hungary, China, Turkey and Kyrgyzstan in the Light of Idealism and Relativism. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2020. ISSN 2334-6191, 2020, vol. 25, no. 2, pp. 3-8.
  článok

  článok

 3. GODA, Natália. Soft Power 30 Index - Comparation of the Visegrad Group Countries. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 138-142 online.
  článok

  článok

 4. ŽIVKOV, Dejan - KOVAČEVIĆ, Jelena - LONČAR, Sanja. Is Inflation a Monetary Phenomenon in the East European Economies? – Multifrequency Bayesian Quantile Inference. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 8, s. 787-810.
  článok

  článok

 5. KAJÁNEK, Tomáš. Úpadok liberálnej demokracie a právneho štátu v Maďarsku a Poľsku v kontexte členstva v EÚ. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2020. ISSN 2453-6148, 2020, roč. 6, č. 1, s. 59-76 online.
  článok

  článok

 6. SZABÓ, Jakub. First As Tragedy, Then As Farce: a Comparative Study of Right-Wing Populism in Hungary and Poland. - Registrované: Web of Science. In Journal of Comparative Politics. - Ljubljana : CAAPPI – Centre for the Analysis of Administrative-Political Processes and Institutions. ISSN 13368-1385, 2020, vol. 13, no. 2, pp. 24-42.
  článok

  článok

 7. BEŇOVÁ, Zuzana. Demografické politiky alebo imigrácia, čo zastaví starnutie populácie? In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 65-74 online. MAGYC GA 822806.
  článok

  článok

 8. MRÁZ, Stanislav. Snaha o riešenie migrácie v Európskej únii. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 747-757 online.
  článok

  článok

 9. Munkaerőpiaci tükör 2018. Budapest : Közgazdaság-és Regionális Tudományi Kutatóközpont, 2019. 264 s. ISSN 1586-460X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. KOZOVÁ, Mária - RAKYTOVÁ, Iveta - TOMČÍKOVÁ, Ivana. Vlkolínec a Hollókő - živé dediny zapísané do zoznamu Unesco. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2019. ISSN 1804-252X, 2019, roč. 10, č. 3, s. 27-35.
  článok

  článok