Výsledky vyhľadávania

 1. The Hungarian Labour Market 2018. Budapest : Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, 2019. 300 s. ISSN 1785-8062. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 2. BOJNEC, Štefan - FERTÖ, Imre. Do CAP Subsidies Stabilise Farm Income in Hungary and Slovenia? In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2019. ISSN 0139-570X, 2019, vol. 65, no. 3, s. 103-111.
  článok

  článok

 3. SANTHA, Ferenc. The Definition of Criminal Organization and Related Court Practice in Tax-fraud Cases. In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. ISSN 1339-3995, 2019, roč. 7, č. 1, s. 68-75.
  článok

  článok

 4. DARMO, Ľubomír. Prílev priamych zahraničných investícií do krajín V4. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 36-44 CD-ROM. ITMS 26240120032, VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 5. NAGY, Zoltán - SZÉP, Tekla Sebestyén - SZENDI, Dóra. Regional Inequalities in Residential Energy Use of Hungarian Urban Areas. In Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2019. ISSN 1802-8527, 2019, roč. 13, č. 33, s. 59-69.
  článok

  článok

 6. Phantom Menace: The Politics and Policies of Migration in Central Europe. Reviewer: Oľga Gyárfášová. Bratislava : Institute for Public Affairs ; Praha : Heinrich-Böll-Stiftung, 2018. online 267 s. ISBN 978-80-89345-72-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. MAZÚCHOVÁ, Ľudmila et al. Výhody zavedenia značky cieľového miesta manažérskymi organizáciami cestovného ruchu na Slovensku a v Maďarsku. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2018. ISSN 0139-8660, 2018, roč. 51, č. 4, s. 196-205.
  článok

  článok

 8. ZÁGORŠEKOVÁ, Marta et al. Menšiny, marginalizované skupiny a politiky rovnosti vo vyšehradskom regióne. Recenzenti: Erich Mistrík, Viera Gažová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. [210 s.] [14,30 AH]. VUSG ID 61450021. ISBN 978-80-225-4600-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. OECD Environmental Performance Reviews: Hungary 2018. Paris : OECD, 2018. 204 s. OECD Environmental Performance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/hungary-2018_9789264298613-en> ISBN 978-92-64-29859-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 10. LENTNER, Csaba et al. Comparative Analysis of the Process for Compliance with the European Charter of Local Self-Government in The Czech Republic, Hungary and Slovakia - with Special Emphasis on Economic Conditions and Hungarian Atypical Features. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2018. ISSN 1728-6239, 2018, vol. 173, no. 9-10, s. 10-18 online. Registrovaný: Web of Science.
  článok

  článok