Výsledky vyhľadávania

 1. KOVÁČOVÁ, Jana - ŠTURC, Boris. Vplyv finančných kríz na strednodobú stratégiu MMF. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 1, s. 1-13 online. KEGA 030EU-4/2017, VEGA 1/0693/17.
  článok

  článok

 2. SEDLÁČEK, Petr. Mezinárodní měnový systém a globální finanční krize. 1. vydání. Praha : Professional Publishing, 2018. 231 s. ISBN 978-80-88260-18-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. BACULÁKOVÁ, Kristína. Argentína - súčasná ekonomická situácia a faktory krízy. - registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 29.–30. novembra 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4602-7. ISSN 2585-9412, s. 34-40 online.
  článok

  článok

 4. ŠTURC, Boris - KOVÁČOVÁ, Jana. Budúcnosť medzinárodného menového systému a MMF – návrhy a odporúčania. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 4, s. 1-10 online. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 5. ANDRIJIĆ, Marijana - BARBIĆ, Tajana. Trick or Treat? The Effect of IMF Programmes on Mobilising FDI in CESEE Countries. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2018. ISSN 2464-7683, 2018, roč. 68, č. 3, s. 245-266.
  článok

  článok

 6. MAJERČÁKOVÁ, Daniela. Peniaze a bankovníctvo. Recenzenti: Slawomir Bukowski, Ľudomír Šlahor. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer, 2018. 192 s. ISBN 978-80-7552-972-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. POBUDOVÁ, Daniela. Číslo, ktoré nás zaujalo 0,7%. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 2453-9287, 2017, č. 2, s. 28 online.
  článok

  článok

 8. NEMEC, Marián. Stabilization programs of the International Monetary Fund in the course of time. - Registrovaný: Web of Science. In European financial systems 2017. International scientific conference. European financial systems 2017 : proceedings of the 14th international scientific conference : june 26 - 27, 2017, Brno, Czech Republic. - Brno : Masaryk University, 2017. ISBN 978-80-210-8610-4, pp. 579-586 online. VEGA 1/0326/15.
  článok

  článok

 9. KURUCZ, Milan. Znižovanie nerovnosti medzi krajinami a medzinárodné organizácie. In Ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja: Agenda 2030 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4489-4, s. 72-79.
  článok

  článok

 10. PRESSBURG, Adrian Peter. Čínska mena do koša - menového. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 29. septembra 2016, roč. 26, č. 39, s. 40-41.
  článok

  článok