Výsledky vyhľadávania

 1. HLADKÁ, Michaela. Hodnocení České republiky výborem Moneyval. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 3, s. 20-21.
  článok

  článok

 2. BARANCOVÁ, Helena. Ochrana slabšej strany v pracovnom práve. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2019. ISSN 1339-5467, 2019, roč. 7, č. 1, s. 19-46.
  článok

  článok

 3. KOVAČEVIĆ, Dubravka - PIŠÚTOVÁ, Katarína. Open Educational Resources @ the Estonian Council Presidency. - Registrovaný vo: Web of Science. In EDAMBA @ EUBA 2018. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA @ EUBA 2018 : Capacity and Resources for Sustainable Development: The Role of Economics, Business, Management and Related Disciplines. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM (publishing house), 2018. ISBN 978-80-225-4571-6, s. 256-265. VEGA 1/0654/16.
  článok

  článok

 4. HŘÍCH, Jan. Vývoj kvalifikované většiny při rozhodování Rady ES/EU od Římské smlouvy až po současnost. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2018. ISSN 1801-7118, 2018, roč. 14, č. 2, s. 18-40.
  článok

  článok

 5. VANÍČEK, Jiří - VITVAROVÁ, Květa. Dny evropského dědictví v České republice. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 1804-252X, 2018, roč. 9, č. 2, s. 63-72.
  článok

  článok

 6. DIR, I. Ju. et al. Systema zachystu prav ljudyny v Ukrajini u ramkach Rady Evropy : monografija. Recenzenti: D. M. Belov, V. M. Bedik. Užgorod : Poligrafcentr LIRA, 2018. 370 s. [22,30 AH]. ISBN 978-617-596-276-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. LACKOVÁ, Andrea. Revízia prospektovej smernice – reálne zlepšenie alebo len splnenie jedného z bodov akčného plánu únie kapitálových trhov? In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2017. ISSN 1335-0900, Február 2017, roč. 25, č. 1, s. 6-10.
  článok

  článok

 8. MAGUROVÁ, Hana - MAGUROVÁ, Zuzana. Ochrana obetí rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017. ISSN 0032-6984, 2017, roč. 100, č. 6, s. 622-634. APVV-15-0267.
  článok

  článok

 9. Agentúra Európskej únie pre základné práva. Príručka o európskom práve v oblasti prístupu k spravodlivosti. Luxembourg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2016. 218 s. ISBN 978-92-871-9873-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 10. ROHAC, Dalibor. Towards an imperfect union : a conservative case for the EU. Lanham : Rowman & Littlefield, 2016. vi, 195 s. Europe today. ISBN 978-1-4422-7064-0. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]