Výsledky vyhľadávania

 1. BOBKOVÁ, Markéta - NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Služby cestovního ruchu a řízení jejich kvality: zaměření na úlohu veřejného sektoru. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-252X, listopad 2017, roč. 8, č. 2, s. 7-17. Dostupné na : <file:///C:/Users/Petrovitsova/Downloads/Studia%20Turistica%202-2017%20(1).pdf>
  článok

  článok


 2. PRESSBURG, Adrian Peter. Bude ako Orbán alebo ako Macron. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 19. októbra 2017, roč. 27, č. 42, s. 48-51.
  článok

  článok


 3. VALACHOVIČOVÁ, Viktória. Ťažký chlebík cestných dopravcov. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 20. apríla 2017, roč. 27, č. 16, s. 43-46.
  článok

  článok


 4. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Jazyk politického populizmu v nemecky hovoriacich krajinách. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času 7. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2016, [Bratislava] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4388-0, s. 103-108 CD-ROM. VEGA 1/0347/15.
  článok

  článok


 5. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Financovanie politických strán na príklade Nemecka, Rakúska a Švajčiarska. Výzva pre Slovensko? Posudzovatelia: Ján Liďák, Svetozár Krno, Tomáš Koziak. 1. vyd. Praha : Machiavelli Press, 2017. 204 s. [12,6 AH]. ISBN 978-80-88147-05-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. ČIEFOVÁ, Michaela - RANETA, Leonid. Demografické trendy na Slovensku a v Rakúsku. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 77-86 online.
  článok

  článok


 7. NEČADOVÁ, Marta. Měření národní konkurenceschopnosti – komparace výsledků zemí V4, Německa a Rakouska v Porterově SD modelu a 9F modelu. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0572-3043, 2017, roč. 25, č. 2, s. 45-69.
  článok

  článok


 8. ÜBERWIMMER, Margarethe - FÜREDER, Robert. Creating value for the customer with industrial services: Selling industrial services is not a matter of price. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISSN 1338-7944, 2017, roč. 12, č. 3, s. 2-16.
  článok

  článok


 9. KNEISSL, Karin. Wachablöse : auf dem Weg in eine chinesische Weltordnung. 1. Aufl. Wien : Frank&Frei, 2017. 112 s. ISBN 978-3-9504348-4-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. ČIEFOVÁ, Michaela. Characteristics of Slovak culture in the context of bilateral Austrian-Slovak relations. In Journal of Intercultural Management [elektronický zdroj]. - Lodž, Społeczna Akadenia Nauk : Degruyter, 2017. ISSN 2080-0150, 2017, vol. 9, no. 2, pp. 81–101.
  článok

  článok