Výsledky vyhľadávania

 1. SLEZÁKOVÁ, Andrea. Performing the Activities of the Commercial Investment Advisor in Austria and of the Financial Advisor in Slovakia. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3081, 2020, roč. 13, č. 1, s. 63-72 (online.
  článok

  článok

 2. SLEZÁKOVÁ, Andrea. Orgány dohľadu nad finančným trhom v Rakúsku a na Slovensku (porovnanie fragmentov právnej úpravy). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2020. ISSN 0032-6984, 2020, roč. 103, č. 2, s. Dostupné na : <http://www.pravnyobzor.sk/index.php?id=po22020>
  článok

  článok

 3. 3.Trend

  Trend : Das Wirtschaftsmagazin. Wien : Verlag & Medieninhaber. 52x ročne. ISSN 0049-4623. Dostupné na : https://www.trend.at/
  časopis

  časopis

 4. Geld-magazin : Das magazin für Wirtschaft, Politik & Investmentprodukte. Wien : 4profit Verlag. 10x ročne. ISSN 0343-8724. Dostupné na : www.geld-magazin.at
  časopis

  časopis

 5. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Vzostupy a pády krajnej pravice v nemecky hovoriacich krajinách. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 1007-1017 online. KEGA 015EU-4/2019.
  článok

  článok

 6. BURIAN, Lukáš. Long-Term Impact of Brexit on Austrian Economy - Single Country CGE Model. In DOKBAT. Annual International Bata Conference for Ph.D Students and Young Researchers. DOKBAT : 15th Annual International Bata Conference for Ph.D Students and Young Researchers, 6.-7.11.2019, Zlín. - Zlín : Tomas Bata University, Faculty of Management and Economics, 2019. ISBN 978-80-7454-893-2, pp. 155-160 online. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok

 7. CSÁNYI, Peter. The 2019 Parliamentary Election in Austria. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, p. 140-147 online.
  článok

  článok

 8. GODA, Natália - ČIEFOVÁ, Michaela. Cultural Diplomacy of Selected Countries in a Comparative Perspective. - registrovaný: Scopus, registrovaný: WoS. In Folia Geographica : International Scientific Journal. - Prešov : University of Prešov. ISSN 2454-1001, 2019, vol. 61, no. 2, pp. 172-189 online.
  článok

  článok

 9. HORVÁTHOVÁ, Jarmila. Adult Friendly : hotely priateľské k dospelým. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2019. ISSN 1337-0545, 2019, roč. 13, č. jar, s. 36-39.
  článok

  článok

 10. NOVOTNÝ, Lukáš. Víceúrovňové vládnutí a cestovní ruch: příklad nového zákona o cestovním ruchu a nové strategie cestovního ruchu v Horním Rakousku. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2019. ISSN 1804-252X, 2019, roč. 10, č. 1, s. 49-54.
  článok

  článok