Výsledky vyhľadávania

 1. 1.Trend

  Trend : Das Wirtschaftsmagazin. Wien : Axel Bogocz. 12x ročne. ISSN 0049-4623
  časopis

  časopis


 2. Geld-magazin : Das magazin für Wirtschaft, Politik & Investmentprodukte. Wien : 4profit Verlag. 11x ročne
  časopis

  časopis


 3. MALACHOVSKÝ, Andrej. Zázrak za humnami. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2018. ISSN 1337-0545, 2018, roč. 12, č. jar, s. 50-55.
  článok

  článok


 4. BOBKOVÁ, Markéta - NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Služby cestovního ruchu a řízení jejich kvality: zaměření na úlohu veřejného sektoru. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-252X, listopad 2017, roč. 8, č. 2, s. 7-17.
  článok

  článok


 5. PRESSBURG, Adrian Peter. Bude ako Orbán alebo ako Macron. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 19. októbra 2017, roč. 27, č. 42, s. 48-51.
  článok

  článok


 6. VALACHOVIČOVÁ, Viktória. Ťažký chlebík cestných dopravcov. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 20. apríla 2017, roč. 27, č. 16, s. 43-46.
  článok

  článok


 7. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Jazyk politického populizmu v nemecky hovoriacich krajinách. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času 7. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2016, [Bratislava] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4388-0, s. 103-108 CD-ROM. VEGA 1/0347/15.
  článok

  článok


 8. ČIEFOVÁ, Michaela - RANETA, Leonid. Demografické trendy na Slovensku a v Rakúsku. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 77-86 online.
  článok

  článok


 9. NEČADOVÁ, Marta. Měření národní konkurenceschopnosti – komparace výsledků zemí V4, Německa a Rakouska v Porterově SD modelu a 9F modelu. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0572-3043, 2017, roč. 25, č. 2, s. 45-69.
  článok

  článok


 10. KNEISSL, Karin. Wachablöse : auf dem Weg in eine chinesische Weltordnung. 1. Aufl. Wien : Frank&Frei, 2017. 112 s. ISBN 978-3-9504348-4-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]