Výsledky vyhľadávania

 1. ČIEFOVÁ, Michaela. K vybraným otázkam kultúrnej diplomacie. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1339-3502, 2018, roč. 13, č. 2, s. 4-13 online.
  článok

  článok


 2. MALACHOVSKÝ, Andrej. Zázrak za humnami. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2018. ISSN 1337-0545, 2018, roč. 12, č. jar, s. 50-55.
  článok

  článok


 3. CZYZEWSKI, Bazyli - MATUSZCZAK, Anna. Towards Measuring Political Rents in Agriculture: Case Studies of Different Agrarian Structures in the EU. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 3, pp. 101-114.
  článok

  článok


 4. PRŮŠA, Ladislav. Mezinárodní komparace systémů sociálních služeb v evropských zemích - inspirace pro úpravy systému sociálních služeb v naší zemí. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2018. ISSN 1802-5854, 2018, roč. 12, č. 3, s. 9-15.
  článok

  článok


 5. ŠINDELÁŘ, Michal - JEŘÁBEK, Milan. Slovensko-rakouská přeshraniční spolupráce pohledem místních obyvatel a starostů. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2018. ISSN 0016-7193, 2018, roč. 70, č. 2, s. 179-194.
  článok

  článok


 6. ŘÍHOVÁ, Lenka. The Tax Competitiveness of Tourism Enterprises in an International Context. In Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2018. ISSN 1802-792X, 2018, vol. 12, no. 1, s. 74-95.
  článok

  článok


 7. FRATRIČOVÁ, Alexandra - ÜBERWIMMER, Margarethe - FÜREDER, Robert. Service innovation processes in SMEs in Upper Austria. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. ISSN 1338-7944, 2018, roč. 13, č. 2, s. 34-44.
  článok

  článok


 8. ČIEFOVÁ, Michaela - SERESOVÁ, Katarína. Important Milestones in the Common History of Selected European Countries and their Impact on Culture. In International Conference on European Integration 2018. International Conference. International Conference on European Integration 2018 : Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 : May 17 – 18, 2018 Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4169-4. ISSN 2571-029X, p. 216-223 online. KEGA 029EU-4/2016.
  článok

  článok


 9. Geld-magazin : Das magazin für Wirtschaft, Politik & Investmentprodukte. Wien : 4profit Verlag. 11x ročne
  časopis

  časopis


 10. 10.Trend

  Trend : Das Wirtschaftsmagazin. Wien : Axel Bogocz. 52x ročne. ISSN 0049-4623
  časopis

  časopis