Výsledky vyhľadávania

 1. DVORNICKÝ, Igor. Preceňované východiská keynesovstva a podceňovaná rakúska teória hospodárskeho cyklu pri centrálnom riadení ekonomík? In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2021. ISSN 1336-5711, 2021, roč. 18, č. 1, s. [1-12] online. VEGA 1/0239/19.
  článok

  článok

 2. FURTNER, Reinhard - MOTRO-ILJAZI, Elida - JANČÍKOVÁ, Eva. Money Attitudes Comparison Between Austrian and Albanian Students. In Economic Research Guardian. - Dumbravita : Weissberg SRL. ISSN 2247-8531, 2021, vol. 11, no. 1, pp. 14-26 online.
  článok

  článok

 3. MAIER, Tomas. König Rudolf I. von Habsburg in der deutschen und österreichischen Landeskunde. In Cudzojazyčné perspektívy v univerzitnom vzdelávaní. vedecká konferencia. Cudzojazyčné perspektívy v univerzitnom vzdelávaní : zborník z vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4813-7, s. 58-65.
  článok

  článok

 4. ÜBERWIMMER, Margarethe et al. Sales Organizations on the Path of Digitalization - a Reflection from Germany, Finland and Austria. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. ISSN 1338-7944, 2021, roč. 16, č. 2, s. 24-29.
  článok

  článok

 5. AUFNER, Anton. Innovation and the Related Importance of VET. In Economic Research Guardian. - Dumbravita : Weissberg SRL. ISSN 2247-8531, 2021, vol. 11, no. 2, pp. 202-217 online.
  článok

  článok

 6. ŠINDELÁŘ, Michal. Česko-rakouské vztahy v kostce. In Geografické rozhledy : časopis pro další vzdělávání v geografii. - Praha : Česká geografická společnost, 2021. ISSN 1210-3004, 2021, roč. 30, č. 5, s. 10-13.
  článok

  článok

 7. 7.Geld

  Geld : Das magazin für Wirtschaft, Politik & Investmentprodukte. Wien : 4profit Verlag. 10x ročne. ISSN 0343-8724. Dostupné na : www.geld-magazin.at
  časopis

  časopis

 8. STEHLÍKOVÁ, Jana. The Corona Crisis, Data Protection and Tracking Apps in the EU: the Czech and Austrian COVID-19 Mobile Phone Apps in the Battle Against the Virus. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Institute of International Relations, 2021. ISSN 0323-1844, 2021, roč. 56, č. 1, s. 35-67.
  článok

  článok

 9. Trend : Das Wirtschaftsmagazin. Wien : Verlag & Medieninhaber. 52x ročne. ISSN 0049-4623. Dostupné na : https://www.trend.at/
  časopis

  časopis

 10. ČIEFOVÁ, Michaela - SERESOVÁ, Katarína. Intercultural Issues in Border Regions: the Case of Austria and Slovakia. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Journal of Comparative Politics. - Ljubljana : CAAPPI – Centre for the Analysis of Administrative-Political Processes and Institutions. ISSN 1338-1385, 2021, vol. 14, no. 1, pp. 60-70 online.
  článok

  článok