Výsledky vyhľadávania

 1. LEVICKÁ, Jana. Proces ustaľovania terminologických sústav a prínos terminologických databáz. In Vedecká rozprava k problémom terminológie obchodu, obchodných vied a marketingu obchodu. Vedecká rozprava k problémom terminológie obchodu, obchodných vied a marketingu obchodu : zborník k vedeckému projektu VEGA 1/0478/03 v redakcii Kristíny Viestovej. - Bratislava : Katedra marketingu OBF EU, 2005. ISBN 80-225-2102-7, s. 22-29.
  článok

  článok

 2. SLEZÁK, Ján. Veda sa nezaobíde bez podpory štátu. In Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu. - Bratislava : Vláda Slovenskej republiky, 2003, 2003, roč. 58, č. 11, s. 12-13.
  článok

  článok

 3. ŠPORER, Peter. Financovanie vedy v SAV. In Trend : Týždenník o hospodárstve a podnikaní. ISSN 1335-0684, 9. septembra 1998, roč. 8, č. 37, s. 8A-9A.
  článok

  článok

 4. BUJAČKOVÁ, Eleonóra. Mozgy mieria do cudziny. In Hospodárske noviny : Denník o ekonomike a politike. ISSN 1335-4701, 30. apríla 1998, roč. 6, č. 82, s. 3.
  kniha

  kniha

 5. ŠPORER, Peter - LUBY, Štefan. Štefan Luby: Kľúčoví svetoví politici dávajú vede zelenú. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 1998. ISSN 1335-0684, 14. januára 1998, roč. 8, č. 3, s. 7A.
  kniha

  kniha

 6. LUBY, Štefan - ZÁBOJNÍKOVÁ, M. Primerane možnostiam ekonomiky. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. - Bratislava : Ecopress, 1997. ISSN 1335-4701, 12. mája 1997, roč. 5, č. 88, s. 1,8.
  článok

  článok

 7. NOVOSÁD, František. Jubileum najvýznamnejšej slovenskej inštitúcie. In Parlamentný kuriér : časopis Národnej rady Slovenskej republiky. - Bratislava : Slovenská národná reklamná a propagačná agentúra, 1997. ISSN 1335-0307, XLII Júl - august 1997, roč. 5, č. 42, s. 60-61.
  článok

  článok

 8. PETRÍK, Borislav. Legislatíva je chaotická, pretože ju robia politici, a nie podnikatelia. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 1996. ISSN 1335-0684, 1996, roč. 6, č. 2, s. 14A.
  článok

  článok

 9. TIŇO, J. Základný výskum je ťažiskový. In Verejná správa : časopis pre štátnu správu a samosprávu. - Bratislava : Vláda Slovenskej republiky, 1996, 1996, č. 10, s. 19.
  článok

  článok

 10. ŠARMÍR, Eduard. Institutional Restructuration of the Slovak Research and Development System. In Ekonomický časopis = Journal of economics : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Slovak Academic Press, 1996. ISSN 0013-3035, 1996, roč. 44, č. 10, s. 752-763.
  článok

  článok