Výsledky vyhľadávania

 1. MACÁK, Michal. Changes in social accounting matrix with additional assumptions - from open economy to simple. In Micro and macro models in economics : the 2nd international workshop. - Bratislava : Comenius University Faculty of Social and Economic Sciences, cop. 2006. Názov z hlavnej stránky.
  článok

  článok

 2. PAKŠIOVÁ, Renáta. Doplnenie informácií k poskytovaniu Prvej pomoci ++ od marca 2021. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1336-5207, 29. apríl 2021, roč. 18, č. 4, s. 9-11 online.
  článok

  článok

 3. PAKŠIOVÁ, Renáta. Ako sa menia podpory v COVID-19 pandémii – aktuality od februára 2021. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1336-5207, 26. marec 2021, roč. 18, č. 3, s. 3-7 online.
  článok

  článok

 4. PAKŠIOVÁ, Renáta. Formy pomoci podnikateľom v cestovnom ruchu v čase pandémie. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1336-5207, 28. január 2021, roč. 18, č. 1, s. 10-11 online.
  článok

  článok

 5. PAKŠIOVÁ, Renáta. Odloženie zaplatenia odvodov do Sociálnej poisťovne za mesiac december 2020. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1336-5207, 28. január 2021, roč. 18, č. 1, s. 8-10 online.
  článok

  článok

 6. Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo. Pamiatkový úrad SR. Bratislava : Slovenské národné múzeum : Pamiatkový úrad. Prvý podnázov: Časopis pre ochranu pamiatok a problémy múzeí. V rokoch 1961-1991 vychádzal pod názvom: Vlastivedný časopis. 4x ročne. ISSN 1335-4353. Dostupné na : http://www.pamiatky.sk/sk/page/revue-pamiatky-a-muzea
  časopis

  časopis

 7. Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV. 6x ročne. ISSN 0032-6984. Dostupné na : http://www.pravnyobzor.sk/
  časopis

  časopis

 8. Historický časopis : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: Arts & Humanities Citation Index. Bratislava : Historický ústav SAV. 5x ročne. ISSN 0018-2575. Dostupné na : http://www.historickycasopis.sk/
  časopis

  časopis

 9. Náš čas : časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 5x ročne. ISSN 1338-3272. Dostupné na : https://www.ukf.sk/verejnost/univerzitne-media/nas-cas
  časopis

  časopis

 10. RUSNAK, Slavomíra Andrea. Zákon o ochrane osobných údajov, zákonné povinnosti z neho plynúce a vysoké pokuty. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-1508, 2021, roč. 26, č. 1, s. 36-56.
  článok

  článok