Výsledky vyhľadávania

 1. GRUBOR, Aleksandar - KONČAR, Jelena - MARIĆ, Radenko. Challenges of Introducing Intelligent Packaging to the Retail Market of AP Vojvodina. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2020. ISSN 2334-6191, 2020, vol. 25, no. 2, pp. 18-26.
  článok

  článok

 2. PÁSZTOROVÁ, Janka. Špeciálne ekonomické zóny ako nástroj na prilákanie priamych zahraničných investícií do Srbska. In Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 3. - 4. decembra 2020 = Conference Proceedings 21th International Scientific Conference online 3th - 4thDecember 2020. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412, s. 567-572 online.
  článok

  článok

 3. KINER, Andrej. Vybrané teoretické prístupy k migrácii a ich aplikácia na migračné toky srbských Slovákov smerujúcich na Slovensko. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 222-229 online.
  článok

  článok

 4. GAJIĊ, Mihailo. Is Doing Business Report a Good Tool for Describing Business Regulation in All Countries? (A Serbian Perspective). In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2019. ISSN 2391-7083, 2019, no. 10, s. 10-25.
  článok

  článok

 5. MARIĆ, Slobodan - UZELAC, Ozren - STRUGAR JELAČA, Maja. Ownership Structure as a Measure of Corporate Performance. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2019. ISSN 2334-6191, 2019, vol. 24, no. 4, s. 28-37.
  článok

  článok

 6. MARKO, Ivana - HRUDKA, Jaroslav - STANKO, Štefan. Analýza súčasného stavu odkalanizovania mesta Nový Sad. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2019. ISSN 0322-886X, 2019, roč. 62, č. 9-10, s. 29-32.
  článok

  článok

 7. ĐORĐEVIĆ, Bilјana et al. The Influence of Organizational Justice on Corporate Performances. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2019. ISSN 2334-6191, 2019, vol. 24, no. 3, s. 14-23.
  článok

  článok

 8. MIHIC, Svetlana - FILIPOVIC, Miroslava - DASIC, Daniela. Labour Inequalities in Europe: the Case of Serbia. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2019. ISSN 1210-0455, 2019, vol. 28, no. 1, s. 68-104.
  článok

  článok

 9. MAROŠKOVÁ, Tereza. Rozšiřování Evropské unie jako nástroj transformace srbsko-kosovského konfliktu po roce 2008. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2018. ISSN 0323-1844, 2018, roč. 53, č. 1, s. 22-40.
  článok

  článok

 10. KONTIĆ, Ljiljana - VIDICKI, Đorđe. Strategy for Digital Organization: Testing a Measurement Tool for Digital Transformation. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2018. ISSN 2334-6191, 2018, vol. 23, no. 1, pp. 29-35.
  článok

  článok