Výsledky vyhľadávania

 1. EZINANDO, Emenike Edwin Ekenechukwu - JEROH, Edirin. Budget deficit and fiscal administration in selected Sub-Saharan African Countries. In Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2017. ISSN 1802-8527, 2017, roč. 11, č. 29, s. 21-33.
  článok

  článok


 2. ODHIAMBO, Scholastica. Economic Crisis Influence on FDI and Foreign Inflows in Sub-Saharan Africa Economies. In European Scientific Journal [elektronický zdroj]. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2017. ISSN 1857-7431, November, vol. 13, no. 31, (2017.
  článok

  článok


 3. HLAVOVÁ, Natália. Nerastné suroviny a rozvoj v subsaharskej Afrike : dizertačná práca. Školiteľ: Martin Grešš. Bratislava, 2017. 161 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 4. HLAVOVÁ, Natália. Rozdiely medzi britským a francúzskym kolonializmom v subsaharskej Afrike. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1339-3502, 2017, roč. 12, č. 3, s. 33-43 online.
  článok

  článok


 5. BAUMGARTNER, Boris. Angola - an oil dependant country in Sub-Saharan Africa. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 35, s. 233-242.
  článok

  článok


 6. BAUMGARTNER, Boris. Postavenie Botswany v regióne Subsaharskej Afriky. In Acta oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2016. ISSN 1338-6581, 2016, roč. 5, č. 1, s. 7-19.
  článok

  článok


 7. SEJKORA, Jiří - FIALOVÁ, Barbora. Preferenční obchodní dohody jako řešení problematiky malé velikosti rozvojové ekonomiky. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2016. ISSN 1801-7118, 2016, roč. 12, č. 1, s. 66-78.
  článok

  článok


 8. BAUMGARTNER, Boris. The Position of Sub-Saharan countries in the world economy. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 33, s. 5-16. VEGA 1/0064/16.
  článok

  článok


 9. HLAVOVÁ, Natália. Natural resources impact on economic performance. In Global socio-economic challenges. International scientific conference. Global socio-economic challenges : the 1st international scientific conference for doctoral students and young researches : Eisenstadt, May 8, 2015. - Eisenstadt : University of applied science Burgerland, 2016. ISBN 978-3-9502452-8-8, pp. 76-85.
  článok

  článok


 10. DRÁBIK, Dušan - GORTER, Harry de - GOVINDA, R. Timilsina. Producing Biodiesel From Soybeans in Zambia: An Economic Analysis. In Food Policy [elektronický zdroj]. - The Netherlands : Elsevier, 2016. ISSN 0306-9192, 2016, vol. 59, no. February, pp. 103-109.
  článok

  článok