Výsledky vyhľadávania

 1. SÜLLOVÁ, Júlia - SEJKORA, Jiří. Problémy a trendy v poľnohospodárskom sektore Subsaharskej Afriky. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2018. ISSN 1801-7118, 2018, roč. 14, č. 2, s. 87-112.
  článok

  článok

 2. HLAVOVÁ, Natália. Nerastné suroviny a rozvoj v subsaharskej Afrike : dizertačná práca. Školiteľ: Martin Grešš. Bratislava, 2017. 161 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. EZINANDO, Emenike Edwin Ekenechukwu - JEROH, Edirin. Budget deficit and fiscal administration in selected Sub-Saharan African Countries. In Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2017. ISSN 1802-8527, 2017, roč. 11, č. 29, s. 21-33.
  článok

  článok

 4. ODHIAMBO, Scholastica. Economic Crisis Influence on FDI and Foreign Inflows in Sub-Saharan Africa Economies. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2017. ISSN 1857-7431, 2017, vol. 13, no. 31, pp. 557-570.
  článok

  článok

 5. HLAVOVÁ, Natália. Rozdiely medzi britským a francúzskym kolonializmom v subsaharskej Afrike. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1339-3502, 2017, roč. 12, č. 3, s. 33-43 online.
  článok

  článok

 6. BAUMGARTNER, Boris. Postavenie Botswany v regióne Subsaharskej Afriky. In Acta oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2016. ISSN 1338-6581, 2016, roč. 5, č. 1, s. 7-19.
  článok

  článok

 7. BAUMGARTNER, Boris. Angola - an oil dependant country in Sub-Saharan Africa. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 35, s. 233-242.
  článok

  článok

 8. OECD - FAO Agricultural Outlook 2016-2025 : Special Focus: Sub-Saharan Africa. Paris : OECD ; Rome : FAO, 2016. 133 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2016_agr_outlook-2016-en> ISBN 978-92-64-25322-3. ISSN 1563-0447. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. HLAVOVÁ, Natália. Natural resources impact on economic performance. In Global socio-economic challenges. International scientific conference. Global socio-economic challenges : the 1st international scientific conference for doctoral students and young researches : Eisenstadt, May 8, 2015. - Eisenstadt : University of applied science Burgerland, 2016. ISBN 978-3-9502452-8-8, pp. 76-85.
  článok

  článok

 10. SEJKORA, Jiří - FIALOVÁ, Barbora. Preferenční obchodní dohody jako řešení problematiky malé velikosti rozvojové ekonomiky. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2016. ISSN 1801-7118, 2016, roč. 12, č. 1, s. 66-78.
  článok

  článok