Výsledky vyhľadávania

 1. TSEBENKO, Nataliya. Investment Project of the World Bank in the Field of Industrial Infrastructure of Ukraine. In Journal of Management and Business : Research and Practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2019. ISSN 1338-0494, 2019, vol. 11, no. 1, s. 7-11.
  článok

  článok

 2. GAJIĊ, Mihailo. Is Doing Business Report a Good Tool for Describing Business Regulation in All Countries? (A Serbian Perspective). In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2019. ISSN 2391-7083, 2019, no. 10, s. 10-25.
  článok

  článok

 3. HERDEGEN, Matthias. Principles of International Economic Law. 2nd Edition. New York : Oxford University Press, 2016. 574 s. ISBN 978-0-19-879056-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. MILOŠOVIČOVÁ, Petra. Pôsobenie a činnosť Medzinárodnej investičnej banky a Medzinárodnej banky pre hospodársku spoluprácu. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2016. ISSN 2453-8167, 2016, roč. 11, č. 2, s. 1-9 online.
  článok

  článok

 5. DEÁKOVÁ, Stanislava - KRIŽAN, Martin. Diagnostics of business environment. In Economics and business management in the 21st century. International scientific conference. Economics and business management in the 21st century : [proceedings] : 3rd international scientific conference : 23rd - 24th november 2016, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3983-7, s. 19-28 CD-ROM. KEGA 030EU-4/2015.
  článok

  článok

 6. MARKOVÁ, Stela - HEČKOVÁ, Jaroslava - CHAPČÁKOVÁ, Alexandra. Analysis of the pillars of the knowledge economy in the countries of the Visegrad four. In Journal of management and business : research and practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2016. ISSN 1338-0494, 2016, vol. 8, no. 1, s. 5-14.
  článok

  článok

 7. SORBY, Karol R. Príčiny znárodnenia spoločnosti Suezského prieplavu. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2016. ISSN 1336-1562, 2016, roč. 14, č. 2, s. 204-221. VEGA 2/0107/15.
  článok

  článok

 8. GLESKOVÁ, Silvia - KUCEJOVÁ, Oľga. Finančná štruktúra a operácie MMF: zdroje, iniciatíva pre nízkopríjmové krajiny, alokácia SDR. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2015. ISSN 1335-0900, September 2015, roč. 23, č. 7, s. 16-20.
  článok

  článok

 9. SIVÁK, Rudolf et al. Financie. Editor: Pavol Ochotnický. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 451 s. [30,89 AH]. Ekonómia. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/3pomnoazSL> ISBN 978-80-8168-232-2. [Počet ex. : 36, z toho voľných 13, prezenčne 4]
 10. BALEJOVÁ, Martina. Towards innovative Visegrad? A comparative analysis of the V4 business climate. In EDAMBA 2014. International scientific conference. EDAMBA 2014 : proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 13th - 14th november 2014, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4005-6, pp. 25-34 [CD-ROM].
  článok

  článok