Výsledky vyhľadávania

 1. TOMEČKOVÁ, Lenka. Turkish Diaspora as an Instrument of the ‘New’ Turkish Foreign Policy – The Case of Europe. In LOMONOSOV 2021. naučnyj forum. Materialy meždunarodnogo molodežnogo naučnogo foruma LOMONOSOV-2021 : elektronnyj resurs. - Moskva : MAKS Press, 2021. ISBN 978-5-317-06593-5, s. 1-2 online.
  článok

  článok

 2. TOMEČKOVÁ, Lenka. Zahraničnopolitický rozmer inštrumentalizácie tureckej diaspóry v západnej Európe. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2021. ISSN 1339-3502, 2021, roč. 16, č. 1, s. 73-97 online.
  článok

  článok

 3. ROZKOŠOVÁ, Zuzana. Geopolitické súvislosti konfliktu o Náhorný Karabach v roku 2020. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2021. ISSN 1339-3502, 2021, roč. 16, č. 1, s. 32-43 online.
  článok

  článok

 4. DRUŽBACKÁ, Barbora. Turkish-Chinese Cooperation on the Belt & Road Initiative. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 0323-262X, 2021, roč. 50, č. 2, s. 161-180.
  článok

  článok

 5. GRANČAYOVÁ, Michaela. Plagues of Egypt – the COVID-19 Crisis and the Role of Securitization Dilemmas in the Authoritarian Regime Survival Strategies in Egypt and Turkey. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Institute of International Relations, 2021. ISSN 0323-1844, 2021, roč. 56, č. 1, s. 69-97.
  článok

  článok

 6. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana et al. Contextual Non-Financial Analysis of Annual Reports of Slovak, Turkish and Ukrainian Companies. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2020 : The 20th International Scientific Conference. - Žilina : University of Žilina, 2021. ISSN 2261-2424, pp. 1-9 online. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 7. BUDISKÁ, Zuzana - WANG, Chi. Reviewing Turkey’s Legal Reforms and the Factor of the United States on Turkey’s Accession to the EU. In Štát a právo : [vedecko-teoretický časopis]. - Banská Bystrica : BELIANUM, 2021. ISSN 1339-7753, 2021, roč. 8, č. 1, s. 61-67.
  článok

  článok

 8. ČECH, Ľubomír. Islamský faktor v ekonomike Turecka. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2021. medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2021 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 4. júna 2021 = Proceedings of an International Scientific Conference Held Online June 4, 2021. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4832-8. ISSN 2585-9404, s. 82-91 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 9. TOMEČKOVÁ, Lenka. Juhovýchodný anatolský projekt v kontexte aktuálnych globálnych výziev. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2021. medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2021 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 4. júna 2021 = Proceedings of an International Scientific Conference Held Online June 4, 2021. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4832-8. ISSN 2585-9404, s. 410-422 online. AV21.
  článok

  článok

 10. BAYAR, Yilmaz. Handbook of Research on Social and Economic Development in the European Union. Hershey : IGI Global, 2020. 614 s. Advances in Finance, Accounting, and Economics (AFAE). ISBN 9781799811886. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]