Výsledky vyhľadávania

 1. ŠKVRNDA, František. Turecké turbulencie. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2018. ISSN 1336-0256, august 2018, roč. 18, č. 8, s. 32-34.
  článok

  článok


 2. DOKBAT 2018. Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. DOKBAT 2018 : Conference Proceedings : 14th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : 25.4.2018, Zlín, Czech Republic [elektronický zdroj]. 1st edition. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2018. online 280 s. IGA SVK/FaME/2018/002. ISBN 978-80-7454-730-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. ALPAY KARASOY, Hasan. Quality Management in Turkish Public Management: Challenges and Benefits. In European Scientific Journal : Peer-reviewed Mega Journal [elektronický zdroj]. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2018. ISSN 1857-7431, 2018, vol. 14, no. 5, pp. 11-18.
  článok

  článok


 4. SUMER, Beyza. Impact of Industry 4.0 on Occupations and Employment in Turkey. In European Scientific Journal : Peer-reviewed Mega Journal [elektronický zdroj]. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2018. ISSN 1857-7431, 2018, vol. 14, no. 10, pp. 1-17.
  článok

  článok


 5. KAVÁLEK, Tomáš - ŠMÍD, Tomáš. Kurdská otázka v Turecku v letech 2009 až 2011: Konflikt (ne)zralý pro řešení? In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2018. ISSN 0323-1844, 2018, roč. 53, č. 1, s. 7-21.
  článok

  článok


 6. ŽIVKOV, Dejan - BALABAN, Suzana - DJURAŠKOVIĆ, Jasmina. What Multiscale Approach Can Tell About the Nexus Between Exchange Rate and Stocks in the Major Emerging Markets? In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2018. ISSN 2464-7683, 2018, roč. 68, č. 5, s. 491-512.
  článok

  článok


 7. ERDOGAN, Aysa Ipek. Cash Flow Sensitivities of Financial Decisions: Evidence from an Emerging Market. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 5, pp. 554–572.
  článok

  článok


 8. NOVOTNÝ, Radek. Specifika exportu do jihozápadní Asie. In Ekonom : týdeník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1210-0714, 14. 6. 2018, roč. 62, č. 24.
  článok

  článok


 9. KAPUSUZOGLU, Ayhan - LIANG, Xi - CEYLAN, Nildag Basak. Macroeconomic Impacts of Global Food Price Shocks on the Economy of Turkey. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 11, pp. 517-525.
  článok

  článok


 10. BAUEROVÁ, Helena - HÁJKOVÁ, Kateřina. Europeizace Turecka bez vstupu do EU? Nebo kandidátský stát Turecko jako případ SUI Generis? In Auspicia : recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISSN 1214-4967, 2018, roč. 15, č. 2, s. 9-25.
  článok

  článok