Výsledky vyhľadávania

 1. LEE, Robert D. - JOHNSON, Ronald W. - JOYCE, Phillip G. Public Budgeting Systems. 10th Edition. Burlington : Jones & Bartlett Learning, 2021. 560 s. ISBN 9781284198980. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. PAVLÍKOVÁ, Žaneta. Conceptual Metpahors in the Speeches of the President of Slovakia, Zuzana Čaputová and the Former First Lady of the United States, Michelle Obama. In Cudzojazyčné perspektívy v univerzitnom vzdelávaní. vedecká konferencia. Cudzojazyčné perspektívy v univerzitnom vzdelávaní : zborník z vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4813-7, s. 84-92.
  článok

  článok

 3. KRIŠTOFÍK, Peter - ŠLAMPIAKOVÁ, Lea. Rozdiely v kapitálovej štruktúre verejne obchodovateľných podnikov Európy a USA. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2021. ISSN 0032-3233, 2021, roč. 69, č. 3, s. 322-339.
  článok

  článok

 4. ČECH, Ľubomír. Medzinárodné vzťahy v období od skončenia tridsaťročnej vojny do začiatku prvej svetovej vojny : (1648 -1914). Recenzenti: Dalibor Vlček, Rudolf Kucharčík. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 105 s. [7,04 AH]. ISBN 978-80-225-4797-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. KOPČÁKOVÁ, Janka. Tax Breaks in the USA and in the European Union. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XV. (2021). medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XV. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 15. medzinárodnej vedeckej konferencie, 12.-14.05.2021, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-4819-9, s. 119 online.
  článok

  článok

 6. POLLÁK, František et al. Sustainable Development of Corporate Reputation – Reputation Analysis of the Selected Brands Owned by the Family Businesses. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2020 : The 20th International Scientific Conference. - Žilina : University of Žilina, 2021. ISSN 2261-2424, pp. [1-10] online. CE1158 ENTER-transfer, VEGA 1/0240/20, ETA TL 0200215.
  článok

  článok

 7. RAJMON, Ondřej - ŠÁMALOVÁ, Kateřina. Nadstandardy zdravotní péče − komparace modelů. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2021. ISSN 1802-5854, 2021, roč. 15, č. 2, s. 23-29.
  článok

  článok

 8. BILIKOVÁ, Beáta. Biden's Election 2020 Narrative – the Myth for the 21st Century. In Einblicke in die angewandte Linguistik Forschungsparadigmen und Anwendungsbereiche. - Brno : Tribun EU, 2021. ISBN 978-80-263-1655-8, s. 22-31 online.
  článok

  článok

 9. BACULÁKOVÁ, Kristína. Kreatívny priemysel – nová paradigma svetovej ekonomiky. Recenzenti: Rastislav Kazanský, Miroslava Szarková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 131 s. [7,97 AH]. ISBN 978-80-225-4824-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Asymmetric Transmission of Crude Oil Prices to Retail Gasoline and Diesel Prices in U.S. Market. In MME 2021. International Conference on Mathematical Methods in Economics. 39th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2021) : Conference Proceedings. - Praha : Czech University of Life Sciences Prague, 2021. ISBN 978-80-213-3126-6, pp. 464-468 online. VEGA 1/0211/21, VEGA 1/0193/20.
  článok

  článok