Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 4782  
Vaša otázka: Heslá = "USA"
 1. CASU, Barbara - GIRARDONE, Claudia - MOLYNEUX, Philip. Introduction to Banking. 3rd Edition. Harlow : Pearson Education Limited, 2022. 791 s. ISBN 978-1-292-24033-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. MESARČÍK, Matúš. Cezhraničné prenosy osobných údajov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1335-1508, 2022, roč. 27, č. 2-3, s. 163-169.
  článok

  článok

 3. SEDLÁČEK, Karel. USA nemají kam ukládat jaderný odpad. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha : ENERGY-HUB, s.r.o., 2022. ISSN 1802-4599, 2022, roč. 16, č. 1, s. 72-73.
  článok

  článok

 4. NASIR, Abdul Majid - ZAINUDIN, Rozaimah - SHAHRIN, Aidil Rizal. Financial Revenues, Financial Leverage, Debt Maturity, Uncertainty and the Underinvestment Problem. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2022. ISSN 2464-7683, 2022, vol. 72, no. 1, s. 71-101.
  článok

  článok

 5. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Estimation of Asymmetric Responses of U.S. Retail Fuel Prices to Changes in Input Prices Based on a Linear Exponential Adjustment Cost Approach. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Central European Journal of Operations Research. - Heidelberg : Springer. ISSN 1435-246X, 2022, vol. 30, no. 2, pp. 757-779 online. VEGA 1/0211/21.
  článok

  článok

 6. IVANČÍK, Radoslav. Európska bezpečnosť a obrana v ére rastúceho napätia a konkurencie veľmocí. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2022. ISSN 1339-3502, 2022, roč. 17, č. 1, s. 13-33.
  článok

  článok

 7. ŠKVRNDA, František. Kritické poznámky k aktuálnym teoretickým interpretáciám hybridnej vojny. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2022. ISSN 1339-3502, 2022, roč. 17, č. 1, s. 52-64 online.
  článok

  článok

 8. PREIS, Jiří - KOHOUT, Michal. Americko-mexická hranice: bariéra proti zločinu nebo zóna humanitární krize? In Geografické rozhledy : časopis pro další vzdělávání v geografii. - Praha : Česká geografická společnost, 2022. ISSN 1210-3004, 2022, roč. 31, č. 4, s. 8-11.
  článok

  článok

 9. Connection : American Chamber of Commerce in the Slovak Republic. Bratislava : American Chamber of Commerce in Slovakia. 4x ročne. ISSN 1339-0872. Dostupné na : http://www.amcham.sk
  časopis

  časopis

 10. MANDEL, Martin. Jsou současné úrokové sazby dostatečně vysoké? Problémy konceptu kladné reálné úrokové míry. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2022. ISSN 1212-4273, 2022, roč. 29, č. 6, s. 50-53.
  článok

  článok