Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1353  
Vaša otázka: Heslá = "Veľká Británia"
 1. CASU, Barbara - GIRARDONE, Claudia - MOLYNEUX, Philip. Introduction to Banking. 3rd Edition. Harlow : Pearson Education Limited, 2022. 791 s. ISBN 978-1-292-24033-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. KAJÁNEK, Tomáš. The Power of Small EU Member States After Brexit: How Powerful Is the Visegrad Group? - Registrovaný: Scopus. In Journal of Liberty and International Affairs. - Bitola : Institute for Research and European Studies. ISSN 1857-9760, 2022, vol. 8, no. 1, pp. 170-191 online.
  článok

  článok

 3. ZERVOYIANNIA, Athina - DIMELI, Sofia - LIVADA, Alexandra. Economic Sentiment and the Covid-19 Crisis: Evidence from European Countries. - Registrovaný: Scopus. In Applied Economics. - London : Taylor & Francis. ISSN 1466-4283, 2022, vol., no., pp. [1-18] online.
  článok

  článok

 4. MANDÁKOVÁ, Alexandra. Brexit a jeho dopad na ďalšie fungovanie a rozširovanie EÚ. In QUAERE 2022. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2022 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, 27. – 29. června 2022, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2022. ISBN 978-80-87952-36-8, s. 165-174 online.
  článok

  článok

 5. ŠKVRNDA, František. Silnejúce protičínske ťaženie USA prináša nové globálne napätie. In Slovo: spoločensko-politický týždenník. - Bratislava : Občianske združenie Klub Nového slova. ISSN 1336-2984, 3.10.2021, s. [1-3] online. Dostupné na : <https://www.noveslovo.sk/node/102650>
  článok

  článok

 6. ŠKVRNDA, František. Silnejúce protičínske ťaženie USA prináša nové globálne napätie. In Slovo: spoločensko-politický týždenník. - Bratislava : Občianske združenie Klub Nového slova. ISSN 1336-2984, 30.9.2021, s. [1-3] online. Dostupné na : <https://www.noveslovo.sk/node/102615>
  článok

  článok

 7. Ako ďalej? Logistika v kŕči. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2021. ISSN 1335-2008, 2021, roč. 26, č. 2, s. 8-9.
  článok

  článok

 8. KRIVOSUDSKÁ, Simona. Postavenie Európskej únie vo svetovom hospodárstve v kontexte brexitu. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2021. ISSN 2453-9988, 2021, roč. 13, č. 1, s. 31-41 online. VEGA 1/0777/20, I-21-110-00.
  článok

  článok

 9. HRONOVÁ, Stanislava - MAREK, Luboš - HINDLS, Richard. Convergence of Inflation and Unemployment Rates: A Signal of Economic Slowdown? In Statistika : Statistics and Economy Journal. - Praha : Český statistický úřad, 2021. ISSN 1804-8765, 2021, vol. 101, no. 3, pp. 244-258 online.
  článok

  článok

 10. KRIVOSUDSKÁ, Simona. Zhodnotenie vývoja ekonomickej slobody krajín EÚ27 a Veľkej Británie v nadväznosti na súčasný priebeh post-brexitových rokovaní. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 0323-262X, 2021, roč. 50, č. 1, s. 60-79 online. VEGA 1/0777/20, I-21-110-00.
  článok

  článok