Výsledky vyhľadávania

 1. MACH, Jiří - FRAŇO, Filip. Nejistý osud sazeb "IBOR". In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 1, s. 20-21.
  článok

  článok


 2. PORACKÝ, Marek. Úspešný export sa ráta až na účte. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2018. ISSN 1336-9857, Sep 2018, č. 9, s. 58-60.
  článok

  článok


 3. ŠKVRNDA, František. Ríša lží. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2018. ISSN 1336-0256, júl 2018, roč. 18, č. 7, s. 30-32.
  článok

  článok


 4. ŠKVRNDA, František. Kde spadla bomba USA, tam nastal rozvrat a zavládlo nešťastie. Ľuďom o Sýrii strašne klamú, zapojil sa do vysielania TV docent a analytik. In Parlamentné Listy.sk [elektronický zdroj]. - [s.l.] : [s.n.], 2018, 16.4.2018, s. [1] online.
  článok

  článok


 5. SZCZYPIŃSKA, Agnieszka. Who Gains More Power in the EU after Brexit? In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance [elektronický zdroj]. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2018. ISSN 2464-7683, 2018, roč. 68, č. 1, pp. 18-33.
  článok

  článok


 6. OSTRIHOŇ, Filip. Starnutie populácie a preskúmané dôsledky dôchodkových reforiem vo vybraných krajinách Európy. In Monitor hospodárskej politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 2453-9287, 2018, č. 2, s. 31-33.
  článok

  článok


 7. OGWU, Kanayo - PIMENIDIS, Elias - KOZLOVSKI, Eugene. Funding Bright Ideas in the Dark Continent. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management [elektronický zdroj]. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2018. ISSN 2334-6191, 2018, vol. 23, no. 2, pp. 33-41.
  článok

  článok


 8. CHOVANCOVÁ, Božena - SLOBODNÍK, Patrik. The Impact of Brexit on Country Risk of Great Britain in Investing at Stock Market. - Registrovaný: Web of Science. In Marketing and Management of Innovations. - Sumy : Sumy State University. ISSN 2227-6718, 2018, no. 2, pp. 23-30. VEGA 1/0009/17.
  článok

  článok


 9. RUTECKA GÓRA, Joanna - VOSTATEK, Jaroslav. Extending pension coverage: Tax versus non-tax incentives. In Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2018. ISSN 1802-792X, 2018, vol. 12, no. 2, s. 107-124.
  článok

  článok


 10. KUROWSKI, Łukasz - SMAGA, Paweł. Monetary Policy and Cyclical Systemic Risk - Friends or Foes? In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 5, pp. 522–540.
  článok

  článok