Výsledky vyhľadávania

 1. DYTRYCH, Simon. Vodík do každé domácnosti. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2020. ISSN 1802-4599, 2020, roč. 14, č. 2, s. 42-43.
  článok

  článok

 2. KAYA, Gozde. Brexit: An Assessment of the Unprecedented Divorce Story and the Long Path to Ex-Membership. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 17, pp. 1-28.
  článok

  článok

 3. KITTOVÁ, Zuzana - KRIVOSUDSKÁ, Simona. EU Trade Relations Within the Context of Brexit (Focusing on EU 27 - United Kingdom Relations). In Economic and Social Development. 56th International Scientific Conference on Economic and Social Development. Economic and Social Development : 56th International Scientific Conference on Economic and Social Development. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2020. ISSN 1849-7535, pp. 217-227 online. VEGA 1/0777/20.
  článok

  článok

 4. ŠKVRNDA, František. Zmätok okolo Brexitu. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2019. ISSN 1336-0256, máj 2019, roč. 19, č. 5, s. 46-48.
  článok

  článok

 5. MACH, Jiří - FRAŇO, Filip. Nejistý osud sazeb "IBOR". In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 1, s. 20-21.
  článok

  článok

 6. Na odchod Británie z EU jsme připraveni aneb co nového v regulaci. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 3, s. 18-19.
  článok

  článok

 7. SORBY, Karol R. Blízky východ v sieti veľmocenskej politiky po druhej svetovej vojne 1945 – 1948. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019. ISSN 1339-3502, 2019, roč. 14, č. 1, s. 46-61.
  článok

  článok

 8. LENNEROVÁ, Ivana. Analysis of the Consequences of the UK's Departure from the EU, with an Emphasis on Slovakia. In KNOWCON 2019. Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose. Conference. KNOWCON 2019. Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose : Conference Proceedings, September, 5-6, 2019, (Olomouc, Česko). - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2019. ISBN 978-80-244-5543-3, pp. 117-123 online. VEGA 1/0287/19.
  článok

  článok

 9. RUDÁŠOVÁ, Zuzana - HERBRIK, Gabriel. Dopad Brexitu na globálny finančný trh. In Quality and Leading Innovation. International Scientific Conference. Quality and Leading Innovation V. : International Scientific Conference. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with Seat in Košice, 2019. ISBN 978-80-225-4672-0, s. 144-156 CD-ROM. I-19-110-00.
  článok

  článok

 10. RANCATI, Elisa - D'AGATA, Alessandro. Effects of Country of Origin in Product Categories: A Study Concerning Italy and Great Britain. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2019. ISSN 1857-7431, 2019, vol. 15, no. 34, pp. 1-8.
  článok

  článok