Výsledky vyhľadávania

 1. WINTER, Andrej. Študenti či absolventi vedia prinášať veľkú pridanú hodnotu. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2014. ISSN 1335-1729, 3/2014, roč. 19, zoš. 74, s. 6-7.
  článok

  článok


 2. JAŠKO, Jozef. Absolventská prax. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 1, s. 22-24.
  článok

  článok


 3. NEJEDLÝ, Tomáš. Nepochopení a nezaplatení, aj tak sa cítia absolventi na trhu práce. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 23. novembra 2017, roč. 27, č. 47, s. 38-39.
  článok

  článok


 4. NEJEDLÝ, Tomáš. Rebríčku škôl podľa záujmu firiem dominujú technické školy. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 26. októbra 2017, roč. 27, č. 43.
  článok

  článok


 5. Generácia Y: Chceme osobnostne rásť a práca nás musí baviť. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 6-7, s. 48-49.
  článok

  článok


 6. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2016 : vysoké školy. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2017. 345 s. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 7. HANUŠOVÁ, Jana. "Smart" Královéhradecký region a studenti. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 7-8, s. 26-27.
  článok

  článok


 8. PAJTINKOVÁ - BARTÁKOVÁ, Gabriela et al. Actual trends in the recruitment process at small and medium-sized enterprises with the use of social networking. In Economic annals-XXI [elektronický zdroj]. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2017. ISSN 1728-6239, 2017, vol. 163, no. 3-4, pp. 80-84.
  článok

  článok


 9. BERKOVÁ, Kateřina. Metodické portfolio v terciárním ekonomickém vzdělávání v kontextu potřeb trhu práce. In Schola nova, quo vadis?. Mezinárodní vědecká konference. Schola nova, quo vadis? : sborník recenzovaných příspěvků 2. ročníku mezinárodní vědecké [elektronické] konference : [10.10.2017] [elektronický zdroj]. - Praha : Extrasystem, 2017. ISBN 978-80-87570-38-8, s. 17-22.
  článok

  článok


 10. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Unemployment of graduates and young people in Slovakia. In Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models. International scientific conference. Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models : international scientific conference proceedings : Olomouc, Czech Republic, 7.-8.9.2017 [elektronický zdroj]. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2017. ISBN 978-80-244-5233-3, pp. 377-382 online. VEGA 1/0014/16.
  článok

  článok