Výsledky vyhľadávania

 1. WINTER, Andrej. Študenti či absolventi vedia prinášať veľkú pridanú hodnotu. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2014. ISSN 1335-1729, 3/2014, roč. 19, zoš. 74, s. 6-7.
  článok

  článok

 2. FILČÁK, Tomáš. Prehľad absolventov slovenských vysokých škôl za školský rok 2018/2019. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2020. ISSN 1335-5864, 2020, roč. 31, č. 1, s. 10-18.
  článok

  článok

 3. ŽÁKOVÁ, Stanislava. Absolventská prax - podmienky jej vykonávania. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-1508, 2020, roč. 25, č. 11, s. 175-186.
  článok

  článok

 4. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2019 : vysoké školy. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2020. 335 s. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 5. ŠTEFÁNIK, Miroslav - MORAVČÍKOVÁ, Katarína - STUDENÁ, Ivana. Can Supporting Workplace Insertions of Unemployed Recent Graduates Improve Their Long-Term Employability? : Evidence on the Treatment Effects of the Contribution for the Graduate Practice in Slovakia. In Empirica : Journal of European Economics. - Cham : Springer. ISSN 1573-6911, 2020, vol. 47, no. 2, pp. 245–265 online.
  článok

  článok

 6. ELIASSON, Kent - HAAPANEN, Mika - WESTERLUND, Olle. Regional Concentration of University Graduates: The Role of High School Grades and Parental Background. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2020. ISSN 1461-7145, 2020, vol. 27, no. 4, pp. 398–414.
  článok

  článok

 7. HERICH, Ján. Anticipácia počtu novoprijatých študentov a absolventov vysokých škôl do roku 2025. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2020. ISSN 1335-5864, 2020, roč. 31, č. 2-3, s. 13-23.
  článok

  článok

 8. FILČÁK, Tomáš. Uplatnenie vysokoškolských absolventov na trhu práce. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2020. ISSN 1335-5864, 2020, roč. 31, č. 2-3, s. 46-57.
  článok

  článok

 9. Absolventi to majú tento rok ťažšie. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2020. ISSN 1335-2008, 2020, roč. 25, č. 5, s. 30-31.
  článok

  článok

 10. REHÁK, Štefan - ERIKSSON, Rikard. Migration of University Graduates and Structural Aspects of Regional Higher Education. - Registrovaný: Web of Science. In European Planning Studies. - London : Taylor & Francis. ISSN 1469-5944, 2020, vol. 28, no. 10, pp. 1-7 online. APVV-14-0512, VEGA 19-147-00.
  článok

  článok