Výsledky vyhľadávania

 1. ŠKVRNDA, František. Sedemdesiat rokov temnej histórie CIA (2). In Slovo - online verzia [elektronický zdroj]. - Bratislava : Klub Nového slova, 2017. ISSN 1336-2984, 12.10.2017, s. [1-6] online.
  článok

  článok


 2. ŠKVRNDA, František. Sedemdesiat rokov temnej histórie CIA (1). In Slovo - online verzia [elektronický zdroj]. - Bratislava : Klub Nového slova, 2017. ISSN 1336-2984, 10.10.2017, s. [1-5] online.
  článok

  článok


 3. Organizovaný cestovný ruch v SR 2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [15 s.]. Podnikové štatistiky. ISBN 978-80-8121-569-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. MATULKOVÁ, Mariana. BOZP platí pre každého. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 3, s. 153-209.
  článok

  článok


 5. POMPUROVÁ, Kristína - SOKOLOVÁ, Jana. Cestovné kancelárie a cestovné agentúry ako sprostredkovatelia v dobrovoľníckom cestovnom ruchu. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2017. ISSN 0139-8660, 2017, roč. 50, č. 3, s. 143-151.
  článok

  článok


 6. Mikro nie je málo. In Profit. - Bratislava : PETIT PRESS, 2016. ISSN 1335-4620, 19. októbra 2016, roč. 24, č. 21, s. 22-23.
  článok

  článok


 7. GARAJ, Patrik. Kam ide slovenská reklama. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 23. júna 2016, roč. 26, č. 25, s. 10-13.
  článok

  článok


 8. Ako zlepšiť reklamu zvnútra. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 23. júna 2016, roč. 26, č. 25, s. 14-16.
  článok

  článok


 9. GARAJ, Patrik. Slovensko má novú značku: Good Idea Slovakia. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 28. apríla 2016, roč. 26, č. 17, s. 18-21.
  článok

  článok


 10. Chcete efektívnu kampaň? Musíte experimentovať. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 24. marca 2016, roč. 26, č. 12, s. 30-33.
  článok

  článok