Výsledky vyhľadávania

 1. TICHÝ, Miroslav. Chránená dielňa, chránené pracovisko. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 3-4, s. 54-56.
  článok

  článok


 2. KOVÁČIK, Michal - MATEÁŠOVÁ, Martina. Osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry - zmeny s účinnosťou od 1. januára 2018. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 3, s. 17-19.
  článok

  článok


 3. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Postavenie nástroja Mystery Shopping v teórii kontrolovania. In Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch vo svetle nových výziev : [recenzovaný zborník vedeckých statí] [elektronický zdroj]. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISBN 978-80-7556-027-8, s. 64-75 CD-ROM. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok


 4. PETRÍKOVÁ, Lucia. Agentúra dočasného zamestnávania. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 6, s. 12-14.
  článok

  článok


 5. ŠKVRNDA, František. Sedemdesiat rokov temnej histórie CIA (2). In Slovo - online verzia [elektronický zdroj]. - Bratislava : Klub Nového slova, 2017. ISSN 1336-2984, 12.10.2017, s. [1-6] online.
  článok

  článok


 6. ŠKVRNDA, František. Sedemdesiat rokov temnej histórie CIA (1). In Slovo - online verzia [elektronický zdroj]. - Bratislava : Klub Nového slova, 2017. ISSN 1336-2984, 10.10.2017, s. [1-5] online.
  článok

  článok


 7. Organizovaný cestovný ruch v SR 2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [15 s.]. Podnikové štatistiky. ISBN 978-80-8121-569-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. POMPUROVÁ, Kristína - SOKOLOVÁ, Jana. Cestovné kancelárie a cestovné agentúry ako sprostredkovatelia v dobrovoľníckom cestovnom ruchu. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2017. ISSN 0139-8660, 2017, roč. 50, č. 3, s. 143-151.
  článok

  článok


 9. Driving Performance at Mexico's Agency for Safety, Energy and Environment. Paris : OECD, 2017. 99 s. The Governance of Regulators. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/driving-performance-at-mexico-s-national-agency-for-safety-energy-and-environment_9789264280458-en> ISBN 978-92-64-28044-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. National Urban Policy in OECD Countries. Paris : OECD, 2017. 135 s. ISBN 978-92-64-27188-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]