Výsledky vyhľadávania

 1. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Contributions, Allowances and Subscriptions into Capital Trading Company`s Equity. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 3.-5. septembra 2019, (Topoľčianky, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4640-9, s. 143-147. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 2. DEMIRALAY, Sercan. Global Risk Factors and Stock Returns during Bull and Bear Market Conditions: Evidence from Emerging Economies in Europe. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2019. ISSN 1210-0455, 2019, vol. 28, no. 4, s. 402-415.
  článok

  článok

 3. LONDÁK, Ján. Kontrolná prémia a diskont za minoritu pri ohodnotení verejne neobchodovateľných podnikov v regióne strednej a východnej Európy. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 329-341 online.
  článok

  článok

 4. KOZÁKOVÁ, Mária - HOJDIK, Vladimír. Analýza vzájomného vzťahu medzi reputáciou podniku a jeho rentabilitou. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 287-294 online.
  článok

  článok

 5. STÖFERLE, Ronald - TAGHIZADEGAN, Rahim - HOCHREITER, Gregor. Die Nullzinsfalle : wie die Wirtschaft zombifiziert und die Gesellschaft gespalten wird. 1. Auflage. München : Finanzbuch Verlag, 2019. 263 s. ISBN 978-3-95972-019-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. JANDA, Karel. Earnings Stability and Peer Company Selection for Multiple Based Indirect Valuation. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2019. ISSN 2464-7683, 2019, roč. 69, č. 1, s. 37-75.
  článok

  článok

 7. ŽIVKOV, Dejan - NJEGIĆ, Jovan - STANKOVIĆ, Milica. What Wavelet-Based Quantiles Can Suggest About the Stocks-Bond Interaction in the Emerging East Asian Economies? In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2019. ISSN 2464-7683, 2019, roč. 69, č. 1, s. 95-119.
  článok

  článok

 8. Obchodný zákonník s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1335-1583, 2019, roč. 24, č. 11-12, s. 7-496.
  článok

  článok

 9. CHOVANCOVÁ, Božena - HUDCOVSKÝ, Jaroslav - KOTÁSKOVÁ, Anna. The Impact of Stocks and Bonds on Pension Fund Performance. - Registrovaný: Web of Science. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2019. ISSN 1804-1728, 2019, no. 2, s. 22-35. ITMS 26240120032, VEGA 1/0009/17.
  článok

  článok

 10. LYÓCSA, Štefan - VÝROST, Tomáš - BAUMÖHL, Eduard. Return Spilvers Around the Globe: A Network Approach. - Registrovaný vo: Web of Science, Registrovaný vo: Scopus. In Economic Modelling. - Amsterdam : Elsevier Science. ISSN 0264-9993, 2019, vol. 77, pp. 133-146. APVV-14-0357, APVV-0666-11, VEGA 1/0406/17.
  článok

  článok