Výsledky vyhľadávania

 1. Prichádza zlomový okamih pre kryptomeny? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1339-2433, 2021, roč. 13, č. 3-4, s. 7-7.
  článok

  článok

 2. CHOCHOLATÁ, Michaela. Czech Stock Market Volatility Before and During the Covid-19 Crisis. In Strategic Management and Its Support by Information Systems 2021 [SMSIS]. International Conference. Strategic Management and its Support by Information Systems 2021 [SMSIS] : Proceedings of the 14th International Conference : May 25-26, 2021, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, Department of System Engineering, 2021. ISBN 978-80-248-4521-0. ISSN 2570-5776, pp. 112-119 online. VEGA 1/0193/20.
  článok

  článok

 3. KMEŤKO, Miroslav - HYRÁNEK, Eduard. Is It Possible to Predict Earnings Per Share? In Current Problems of the Corporate Sector 2021. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2021 : 18th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. ISSN 2261-2424, pp. 1-7 online. VEGA 1/0462/19.
  článok

  článok

 4. UŽÍKOVÁ, Lenka - JANČIČKOVÁ, Lea - SIGETOVÁ, Katarína. Gradual Acquisition as a Process to Achieve a Business Combination. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 7.-9. septembra 2021, (Skalica, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4847-2, s. 150-153 online. APVV-16-0602, I-21-103-00.
  článok

  článok

 5. ŠKRINIAR, Pavel. O inflácii alebo Myška, čo nehryzie, no neustále ujedá. In Denník N. - Bratislava : N Press, 2020. ISSN 1339-844X, 6.5.2020, s. [1-4] online.
  článok

  článok

 6. FURTNER, Reinhard. Personality Traits and Money Attitudes. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. Medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 106-113 online.
  článok

  článok

 7. BALOGA, Lukáš. Akcie Tesly aktuálne klesajú. Je to príležitosť alebo skôr výstraha? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 7-8, s. 51-51.
  článok

  článok

 8. KOPČÁKOVÁ, Janka. Development of Shares of World Competitive Companies. In QUAERE 2020. interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2020 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů = Reviewed Proceedings of the Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assistants. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS - Akademické sdružení, 2020. ISBN 978-80-87952-32-0, s. 248-256.
  článok

  článok

 9. JANÁČ, Vilimam. Právo pridať sa k prevodu akcií (tag-along právo). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2020. ISSN 0032-6984, 2020, roč. 103, č. 4, s. 271-280.
  článok

  článok

 10. CIBUĽA, Milan. Akcie a dlhopisy ako základ investičného portfólia. In QUAERE 2020. interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2020 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů = Reviewed Proceedings of the Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assistants. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS - Akademické sdružení, 2020. ISBN 978-80-87952-32-0, s. 180-189 online.
  článok

  článok