Výsledky vyhľadávania

 1. TICHÝ, Miroslav. Celoživotné vzdelávanie. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 10, s. 19-22.
  článok

  článok

 2. TICHÝ, Miroslav. Celoživotné vzdelávanie. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 11-12, s. 19-21.
  článok

  článok

 3. ŠAJGALÍKOVÁ, Helena - CHMELÍKOVÁ, Gabriela. Špecifikácia jazykových programov podľa UNIcert LUCE. Editor: Helena Šajgalíková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 78 s. [3,28 AH]. ISBN 978-80-225-4530-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. DAŇO, Ferdinand et al. Správa o vedeckovýskumnej činnosti na Ekonomickej univerzite v Bratislave za rok 2017. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM [200 s., 11,68 AH]. ISBN 978-80-225-4593-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. NEJEDLÝ, Tomáš. Vláda nevie, čo chce od vysokých škôl. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 1. júna 2017, roč. 27, č. 22, s. 20-23.
  článok

  článok

 6. DŽUBÁKOVÁ, Martina. Quality label for technical study programs is closer : Accreditation centre ZSVTS, Slovakia. In SCHOLA 2016 : pedagogy and didactics in technical education. International scientific conference. SCHOLA 2016 : proceedings of 12th international conference Schola 2016, Pedagogy and didactics in technical education : 6th to 7th december 2016, Prague, Czech Republic. - Praha : Czech Technical University in Prague, 2017. ISBN 978-80-01-06112-1, pp. 133-135 online.
  článok

  článok

 7. JAMBOR, Jaroslav - HABÁNIK, Jozef. Implementácia systému manažérstva kvality na vysokej škole. In Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti. Medzinárodná konferencia k svetovému dňu kvality. Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti : zborník anotácií prednášok : zborník príspevkov účastníkov konferencie : 23. ročník medzinárodnej konferencie k svetovému dňu kvality : 20. a 21. októbra 2016, Stará Lesná, Vysoké Tatry. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kvalitu, 2017. ISBN 978-80-972609-0-3, s. 41-48 online.
  článok

  článok

 8. MAGÁTOVÁ, Ivana - FULLER, Sabina - KOVAČIČOVÁ, Lucia. Slovenský systém kvality služieb ako inovatívny nástroj pre zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov služieb v cestovnom ruchu. In Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti. Medzinárodná konferencia k svetovému dňu kvality. Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti : zborník anotácií prednášok : zborník príspevkov účastníkov konferencie : 23. ročník medzinárodnej konferencie k svetovému dňu kvality : 20. a 21. októbra 2016, Stará Lesná, Vysoké Tatry. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kvalitu, 2017. ISBN 978-80-972609-0-3, s. 70-85 online.
  článok

  článok

 9. WIECZOREK, Susann - DORČÁK, Peter. Problem areas in the accreditation process under information-economic aspects. - Registrovaný: Web of Science. In Liberec Economic Forum 2017. International conference. Liberec Economic Forum 2017 : proceedings of the 13th international conference : 11th -13th september 2017, Liberec, Czech Republic. - Liberec : Technical University of Liberec, 2017. ISBN 978-80-7494-349-2, pp. 538-546 online.
  článok

  článok

 10. JUHÁSZOVÁ, Zuzana - KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana - TUMPACH, Miloš. Kontrolné mechanizmy vzdelávania slovenských univerzít. In Evropské pedagogické fórum 2017 : koncepce vzdělávání a psychologie. Mezinárodní vědecká konference. Evropské pedagogické fórum 2017 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : koncepce vzdělávání a psychologie : ročník 7., 27.-29.11.2017, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. ISBN 978-80-87952-21-4, s. 68-73 CD-ROM. APVV-16-0602.
  článok

  článok