Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 47  
Vaša otázka: Heslá = "akreditív dokumentárny"
 1. KUBRANOVÁ, Magdaléna. Platobná politika a platobné služby. Recenzenti: Elena Fetisovová, Lukáš Ďurana. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. e-kniha [112 s., 8,22 AH]. VEGA 1/0066/17. ISBN 978-80-225-4476-4.
  Platobná politika a platobné služby

  elektronická kniha

 2. RUŽEKOVÁ, Viera - PAVELKA, Ľuboš. Technika zahraničného obchodu. Recenzenti: Eva Jančíková, Peter Knapik, Helena Vrábelová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 134 s. [8,33 AH]. ISBN 978-80-225-4420-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 4]
 3. JANČÍKOVÁ, Eva. Národná legislatíva upravujúca dokumentárny akreditív. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2016. ISSN 1335-5813, 2016, roč. 16, č. 2, s. 21-25.
  článok

  článok

 4. JANČÍKOVÁ, Eva. Medzinárodné zvyklosti a pravidlá pre dokumentárne akreditívy. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2016. ISSN 1335-5813, 2016, roč. 16, č. 1, s. 10-13.
  článok

  článok

 5. JANČÍKOVÁ, Eva. Dokumentárny akreditív a jeho aktuálnosť pri participácii Slovenska na rozvíjaní medzinárodných obchodných, peňažných a platobných vzťahov. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 496-511 online. VEGA 1/0267/15.
  článok

  článok

 6. JANČÍKOVÁ, Eva. Financovanie dodávateľských reťazcov. - Registrovaný: Web of Science. In International relations 2014 : contemporary issues of world economics and politics. International scientific conference. International relations 2014 : contemporary issues of world economics and politics : conference proceedings : 15th international scientific conference : Smolenice Castle, 4th - 5th december 2014. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3980-7, s. 278-288 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. JANČÍKOVÁ, Eva. Trade finance in the Czech and Slovak Republic. In Ten years of membership of the Czech and Slovak Republic in the European Union. International workshop. Ten years of membership of the Czech and Slovak Republic in the European Union : proceedings of the international workshop : july 1-2, 2014, Bratislava, Slovak Republic. - Opava : Silesian University in Opava, 2014. ISBN 978-80-7510-073-3, s. 140-150 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. HAJNIŠOVÁ, Edita. Vzťahy medzi akreditívnej a inkasnej operácie. In Acta facultatis iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. ISSN 1336-6912, 2013, t. 32, č. 2, s. 180-188.
  článok

  článok

 9. ANDERLE, Pavel. Dokumentární akreditiv v praxi. 6. zcela přeprac. a rozš. vyd. Praha : GRADA, 2013. 207 s. Finanční trhy a instituce. ISBN 978-80-247-4830-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. JANČÍKOVÁ, Eva. Využitie akreditívov pri financovaní medzinárodného obchodu. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2013. ISSN 1336-1562, 2013, roč. 11, č. 2, s. 116-134.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.