Výsledky vyhľadávania

 1. ZVEZDANOVIĆ LOBANOVA, Jelena - KRAČUN, Davorin - KAVKLER, Alenka. Institutions as a Mediator of the Effect of Cross-Border Mergers & Acquisitions on Domestic Investment. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 4, pp. 479–493.
  článok

  článok


 2. HEČKOVÁ, Jaroslava et al. Analysis of the Impact of Selected Indicators on Cross-Border Mergers and Acquistions in the Context of Integration Issues. In Journal of management and business : research and practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2018. ISSN 1338-0494, 2018, vol. 10, no. 1, s. 51-63.
  článok

  článok


 3. HRVOĽOVÁ, Božena. Ohodnocovanie podnikov pre fúzie a akvizície. In Kapitál v 21. století – teoretické a praktické aspekty [elektronický zdroj]. - České Budějovice : VŠERS, 2018. ISBN 978-80-7556-031-5, s. 61-72 online. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok


 4. POLEDNÁKOVÁ, Anna. Ohodnocovanie, financovanie a post akvizičná integrácia podnikov. In Kapitál v 21. století – teoretické a praktické aspekty [elektronický zdroj]. - České Budějovice : VŠERS, 2018. ISBN 978-80-7556-031-5, s. 73-81 online. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok


 5. HORNICKÁ, Renáta. Majetková podstata skupiny podnikov prezentovaná v konsolidovanej účtovnej závierke. In Zachovanie a rast majetkovej podstaty ako relevantný nástroj trvalo udržateľného rozvoja podniku : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4477-1, s. 14-23 CD-ROM. KEGA 026 EU-4/2016.
  článok

  článok


 6. Business dynamics and productivity. Paris : OECD, 2017. 223 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/employment/business-dynamics-and-productivity_9789264269231-en> ISBN 978-92-64-26922-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. MILLER, Edwin L. - SEGALL, Lewis N. Mergers and acquisitions : a step-by-step legal and practical guide + website. 2nd ed. Hoboken : Wiley, 2017. xv, 314 s. Wiley finance series. ISBN 978-1-119-26541-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. FRANKEL, Michael E. S. - FORMAN, Larry H. Mergers and acquisitions basics : the key steps of acquisitions, divestitures, and investments. 2nd ed. Hoboken : Wiley, 2017. xi, 342 s. Wiley finance series. ISBN 978-1-119-27347-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. MARKOVÁ, Stela et al. Atractiveness of reallocation capital through cross-border mergers and acquisitions from the point of view of M&A maturity index in V4 countries. In Journal of management and business : research and practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2017. ISSN 1338-0494, 2017, vol. 9, no. 1, s. 27-38.
  článok

  článok


 10. Spletité cesty logistiky v obří korporaci. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 10, s. 10-13.
  článok

  článok