Výsledky vyhľadávania

 1. SOMPOLSKA-RZECHUŁA, Agnieszka. Selection of the Optimal Way of Linear Ordering of Objects: Case of Sustainable Development in EU Countries. In Statistika : Statistics and Economy Journal. - Praha : Český statistický úřad, 2021. ISSN 1804-8765, 2021, vol. 101, no. 1, pp. 24-36 online.
  článok

  článok

 2. TAN, Caroline S.L. “Do I Care that You Are Credible and We Are Similar?” Examining Credibility and Similarity as Experienced by Social Media Followers. In Communication Today : Scientific Journal from the Mass Media and Marketing Communication Field. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2021. ISSN 1338-130X, 2021, vol. 12, no. 1, pp. 62-78.
  článok

  článok

 3. SEVERA, Vladislav - DUŠEK, Zdeněk - CHADIMA, Matěj. Tak trochu jiný pohled EY aneb pokročilá datová analytika v praxi. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 2, s. 26-28.
  článok

  článok

 4. SLAVÍČKOVÁ, Lucie - KAJFOSZOVÁ, Dorota. Jak efektivně prodávat finanční produkty v multikanálovém prostředí. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 8, s. 16-17.
  článok

  článok

 5. PASTORÁKOVÁ, Erika. The Development of the Insurance Market in Slovakia After 1990. In Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky a aktuárstva. Aktuárska veda v teórii a v praxi 2020 : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác: Reviewed Collection of Resarch Papers. - Brno : H.R.G. spol. s r.o., 2020. ISBN 978-80-88320-36-4, s. 99-104. VEGA 1/0466/19.
  článok

  článok

 6. GEŽÍK, Pavel - REIFF, Marian. Waiting Line Problem in Retail Store. In Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XX. International Scientific Conference. Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XX : Proceedings of the International Scientific Conference: 27th May - 29th May 2020, Púchov, Slovakia. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-60-0, pp. 87-94. VEGA 1/0339/20, SK-SRB-18-0009.
  článok

  článok

 7. PARAJKA, Branislav. Possibilities for Voluntary IFRS Adoption in the Slovak Republic. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Slapy, 8.-10. září 2020. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2020. ISBN 978-80-245-2387-3, s. 140-144. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 8. BRAMER, Max. Principles of Data Mining. 4th Edition. London : Springer, 2020. 571 s. Undergraduate Topics in Computer Science. ISBN 978-1-4471-7492-9. ISSN 1863-7310. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. TRNKOVÁ, Gabriela - ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Zdeňka. Determinants of Persistent and Transient Technical Efficiency of Milk Production in EU. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2020. ISSN 1212-3609, 2020, roč. 23, č. 4, pp. 39-54.
  článok

  článok

 10. Global Market Research 2020 : An ESOMAR Industry Report : in Cooperation with BDO Accountants & Advisors. Amsterdam : ESOMAR, 2020. 193 s. ISBN 978-90-9033706-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]