Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 170  
Vaša otázka: Heslá = "analýza empirická"
 1. BUTKUS, Mindaugas et al. Role of Uncertainty in Debt-Growth Nexus. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2022. ISSN 1210-0455, 2022, vol. 31, no. 1, s. 58-78.
  článok

  článok

 2. SHAIK, Muneer - PADMAKUMARI, Lakshmi. Value-at-risk (VAR) Estimation and Backtesting During COVID-19: Empirical Analysis Based on BRICS and US Stock Markets. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2022. ISSN 1810-4967, 2022, vol. 19, no. 1, s. 51-63.
  článok

  článok

 3. POLLÁK, František et al. Return to the New Normal: Empirical Analysis of Changes in E-Consumer Behavior During the COVID-19 Pandemic. - Registrovaný: Scopus. In Behavioral Sciences. - Basel : MDPI. ISSN 2076-328X, 2022, vol. 12, no. 3, pp. 1-19 online. VEGA 1/0140/21, SP2022/29, IVSUPS005.
  článok

  článok

 4. NÉMETOVÁ, Zuzana. Matematické modelovanie zmien využitia územia pomocou fyzikálne založeného a empirického modelu na území Slovenska a Poľska. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2021. ISSN 0322-886X, 2021, roč. 64, č. 5-6, s. 18-25.
  článok

  článok

 5. ANTALOVÁ, Mária. The Importance of Globalisation and Learning Capital for Economic Growth. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2020 : The 20th International Scientific Conference. - Žilina : University of Žilina, 2021. ISSN 2261-2424, pp. 1-10 online. VEGA 1/0251/19.
  článok

  článok

 6. DOMAGAŁA, Antoni - VAJDOVÁ, Jana - OSIČKOVÁ, Ivana. The Selected Method Used in Empirical Studies of Doctoral Dissertations. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XV. (2021). medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XV. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 15. medzinárodnej vedeckej konferencie, 12.-14.05.2021, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-4819-9, s. 17-25 online.
  článok

  článok

 7. MARIMUTHU, Ferina. Government Assistance to State-Owned Enterprises: A Hindrance to Financial Performance. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2020. ISSN 1810-4967, 2020, vol. 17, no. 2, pp. 40-50.
  článok

  článok

 8. HENNING, Martin. Regional Labour Flows between Manufacturing and Business Services: Reciprocal Integration and Uneven Geography. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2020. ISSN 1461-7145, 2020, vol. 27, no. 3, pp. 290–302.
  článok

  článok

 9. LACKO, Roman et al. Measuring Efficiency Using Selected Determinants. An Empirical Analysis by Using DEA Methodology. - Registrovaný: Web of Science. In RELIK 2020. International Scientific Conference. RELIK 2020 : Conference Proceedings. - Praha : Prague University of Economics and Business, 2020. ISBN 978-80-245-2394-1, s. 323-332 online.
  článok

  článok

 10. FODRANOVÁ, Iveta - TOMAJKOVÁ, Katarína. Assessing the Social Carrying Capacity of Sucha Bela Gorge. - Registrovaný: Scopus. In Sustainable Development of Mountain Territories. - Vladikavkaz : North Caucasian Mining and Metallurgical Institute. ISSN 2499-975Х, 2020, vol. 12, no. 2, pp. 257-264 online.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.