Výsledky vyhľadávania

 1. BIKÁR, Miloš - KMEŤKO, Miroslav. Finančné investície. Recenzenti: Elena Fetisovová, Oľga Miková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 135 s. [8,48 AH]. VEGA 1/0007/19. ISBN 978-80-225-4628-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 1, prezenčne 3]
 2. PAVLÁT, Vladislav. [Recenzia na prácu Analýzy na akciových trhoch]. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711, 2017, roč. 14, č. 3, s. 1-3. Recenzia na: Analýzy na akciových trhoch / Božena Chovancová, Peter Árendáš, Jana Kotlebová, Ctibor Pilch ; recenzovali: Vladislav Pavlát, Daniela Tkáčová. 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2017. - ISBN 978-80-7552-796-7.
  článok

  článok

 3. TKÁČOVÁ, Daniela. [Analýzy na akciových trhoch]. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711, 2017, roč. 14, č. 4, s. 1-2 online. Recenzia na: Analýzy na akciových trhoch / Božena Chovancová, Peter Árendáš, Jana Kotlebová, Ctibor Pilch ; recenzovali: Vladislav Pavlát, Daniela Tkáčová. 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2017. - ISBN 978-80-7552-796-7.
  článok

  článok

 4. SLOBODNÍK, Patrik. Vplyv úrokovej sadzby na akciový trh. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2016. ISSN 1336-5711, 2016, roč. 13, č. 4, s. 1-14 online.
  článok

  článok

 5. STRAČÁR, Ivan. Využitie fundamentálnej a technickej analýzy pri tradingu. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2015. ISSN 1337-9313, 2015, roč. 7, č. 1, s. 53-62.
  článok

  článok

 6. BARKOVSKÝ, Ľudovít - VERNER, Robert. Fundamentálna analýza akciových trhov. In Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov. Medzinárodný vedecký workshop. Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov : recenzovaný zborník vedeckých prác : medzinárodný vedecký workshop k riešeniu projektu VEGA č. 1/0562/14 : 12.11.2015, [Košice, Slovensko]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4216-6, s. 209-214 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. PLACHÝ, Rudolf - RAŠOVEC, Tomáš. Impact of economic indicators on development of capital market. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2015. ISSN 1212-3609, 2015, roč. 18, č. 3, s. 101-112.
  článok

  článok

 8. RUBINT, Mária - PILCH, Ctibor. Úvod do psychológie finančného trhu. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2015. ISSN 1339-5416, 2015, roč. 2, č. 7-8, s. 1-5 online.
  článok

  článok

 9. BIKÁR, Miloš - KMEŤKO, Miroslav. Finančné investície. Recenzenti: Elena Fetisovová, Pavol Šafár. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 267 s. [13,19 AH]. ISBN 978-80-225-4055-1. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 4]
 10. HVOŽDAROVÁ, Jana - SAPARA, Ján - UŽÍK, Ján. Konsolidovaná účtovná závierka : zostavenie a analýza. Recenzenti: Richard Farkaš, Renáta Hornická. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 292 s. [17,97 AH]. ISBN 978-80-225-3969-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 4, prezenčne 4]