Výsledky vyhľadávania

 1. KOČIŠOVÁ, Kristína - GAVUROVÁ, Beáta - BEHÚN, Marcel. The Importance of Implementing Environmental Variables in the Process of Assessment of Healthcare Efficiency through DEA. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 4, s. 367-387. APVV-17-0360.
  článok

  článok

 2. ADAMOVSKÝ, Peter - GONDA, Vladimír. Rozdiely v efektívnosti inovačných systémov Slovenska a vybraných krajín Európskej únie. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č. 2, s. 181-197 online. VEGA 1/0393/16, VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 3. KUBÁK, Matúš et al. Long Term Technical Efficiency of Economic Faculties in Slovak Republic. In Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2018). International Scientific Conference. Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2018) : Proceedings of the International Scientific Conference : September 04 – 06, 2018, Herľany, Slovak Republic. - Košice : Technical University of Košice, 2018. ISBN 978-80-553-2736-5, pp. 374-383 online. VEGA 1/0806/16.
  článok

  článok

 4. MORENO-MORENO, Juan-Javier - VELASCO MORENTE, Francisco - SANZ DIAZ, Maria Teresa. Assessment of the Operational and Environmental Efficiency of Agriculture in Latin America and the Caribbean. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 2, pp. 74-88.
  článok

  článok

 5. KALIŠ, Richard. Technical Efficiency of Slovak General Hospitals. In Working papers. - Bratislava : University of Economics in Bratislava. ISSN 1339-0430, 2018, no. 12, pp. 1-13 online. I-18-108-00.
  článok

  článok

 6. LACKO, Roman - HAJDUOVÁ, Zuzana. Determinants of Environmental Efficiency of the EU Countries Using Two-Step DEA Approach. In Sustainability. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2018, vol. 10, no. 10, pp. [1-13] online.
  článok

  článok

 7. LUKÁČ, Michal - MIHALIK, Jaroslav. Data Envelopment Analysis – A Key To the Museums’ ‘Secret Chamber’ of Marketing? In Communication Today : vedecký časopis Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018. ISSN 1338-130X, 2018, vol. 9, no. 2, pp. 106-117.
  článok

  článok

 8. MOUTINHO, Victor - ROBAINA, Margarita - MACEDO, Pedro. Economic-Environmental Efficiency Of European Agriculture – A Generalized Maximum Entropy Approach. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 10, pp. 423-435.
  článok

  článok

 9. LACKO, Roman - HAJDUOVÁ, Zuzana. Quality Management and Improvement of Processes Effectiveness. In New Trends in Process Control Management. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4161-8, pp. 117-142 [2,14 AH].
  článok

  článok

 10. ŠTOFOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra. Prioritization of the Business Processes by Measuring Their Efficiency in Slovak Industry. In New Trends in Process Control Management. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4161-8, pp. 253-274 [1,70 AH].
  článok

  článok