Výsledky vyhľadávania

 1. KOČIŠOVÁ, Kristína - GAVUROVÁ, Beáta - BEHÚN, Marcel. The Importance of Implementing Environmental Variables in the Process of Assessment of Healthcare Efficiency through DEA. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 4, s. 367-387. APVV-17-0360.
  článok

  článok

 2. ADAMOVSKÝ, Peter - GONDA, Vladimír. Rozdiely v efektívnosti inovačných systémov Slovenska a vybraných krajín Európskej únie. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č. 2, s. 181-197 online. VEGA 1/0393/16, VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 3. KALIŠ, Richard. Technical Efficiency of Slovak General Hospitals. In Working papers. - Bratislava : University of Economics in Bratislava. ISSN 1339-0430, 2018, no. 12, pp. 1-13 online. I-18-108-00.
  článok

  článok

 4. KUBÁK, Matúš et al. Long Term Technical Efficiency of Economic Faculties in Slovak Republic. In Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2018). International Scientific Conference. Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2018) : Proceedings of the International Scientific Conference : September 04 – 06, 2018, Herľany, Slovak Republic. - Košice : Technical University of Košice, 2018. ISBN 978-80-553-2736-5, pp. 374-383 online. VEGA 1/0806/16.
  článok

  článok

 5. LUKÁČ, Michal - MIHALIK, Jaroslav. Data Envelopment Analysis – A Key To the Museums’ ‘Secret Chamber’ of Marketing? In Communication Today : vedecký časopis Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018. ISSN 1338-130X, 2018, vol. 9, no. 2, pp. 106-117.
  článok

  článok

 6. HORVÁTOVÁ, Eva. Technical Efficiency of Banks in Central and Eastern Europe. - Registrovaný: Web of Science. In International Journal of Financial Studies : international, peer-reviewed, scholarly open access journal. - Basel : MDPI. ISSN 2227-7072, 2018, vol. 6, no. 3, pp. [1-25] online. ITMS 26240120032, MUNI/A/0753/2017, SCIEX 14.028.
  článok

  článok

 7. NEŽINSKÝ, Eduard - LUPTÁČIK, Mikuláš. Measuring Income Inequalities Beyond Gini Coefficient. In Working papers. - Bratislava : University of Economics in Bratislava. ISSN 1339-0430, 2018, no. 13, pp. 2-15 online. APVV-15-0765.
  článok

  článok

 8. MORENO-MORENO, Juan-Javier - VELASCO MORENTE, Francisco - SANZ DIAZ, Maria Teresa. Assessment of the Operational and Environmental Efficiency of Agriculture in Latin America and the Caribbean. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 2, pp. 74-88.
  článok

  článok

 9. ČUPIĆ, Milan - ŠIRAŇOVÁ, Mária. Banking Sector in the Process of European Integration: How did EU Accession and Euro Adoption affect Cost Efficiency of Slovak Banking Sector? - Registrovaný: Web of Science. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 2, s. 115-138. APVV- 15-0666, VEGA 1/0326/15.
  článok

  článok

 10. LACKO, Roman - HAJDUOVÁ, Zuzana. Quality Management and Improvement of Processes Effectiveness. In New Trends in Process Control Management. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4161-8, pp. 117-142 [2,14 AH].
  článok

  článok