Výsledky vyhľadávania

 1. ŠOLTÉS, Erik - VOJTKOVÁ, Mária - ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana. Changes in the Geographical Distribution of Youth Poverty and Social Exclusion in EU Member Countries Between 2008 and 2017. In Moravian Geographical Reports : International, Fully peer-reviewed Journal. - Brno : The Czech Academy of Sciences. ISSN 1210-8812, 2020, vol. 28, no. 1, pp. 2-15 online. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 2. NEŽINSKÝ, Eduard. DEA modely pre sociálno-ekonomickú analýzu a podporu hospodársko-politického rozhodovania. Recenzenti: Margaréta Halická, Martin Lábaj. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. 130 s. [7 AH]. APVV-15-0765. ISBN 978-80-7598-988-8.
  kniha

  kniha

 3. BOROVSKÁ, Zuzana - PALUŠKOVÁ, Hana. Analýza vybraných krajín Blízkeho východu na základe hodnotenia viacfaktorových indikátorov so zreteľom na iránsku ekonomiku. In MERKÚR 2019. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2019 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4657-7, s. 18-26 online. I-19-103-00, I-19-106-00.
  článok

  článok

 4. SIPKOVÁ, Ľubica - LABUDOVÁ, Viera - SIPKO, Juraj. Comparison of Social Housing in the EU Countries and in Slovakia. In ICFE 2018 - International Conference on Finance and Economics. International Conference. ICFE 2018 - International Conference on Finance and Economics : Proceedings of the 5th International Conference on Finance and Economics, Ho Chi Minh City, Vietnam, September 20th – 21st, 2018. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2018. ISBN 978-80-7454-767-6, pp. 191-207. VEGA 1/0548/16, VEGA 2/005/16, VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 5. Multi-dimensional Review of Paraguay. Volume 2. In-depth Analysis and Recommendations. Paris : OECD, 2018. 181 s. OECD Development Pathways. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/multi-dimensional-review-of-paraguay_9789264306202-en> ISBN 978-92-64-30619-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. DÁVIDEKOVÁ, Soňa - GREGUŠ, Michal. Case Study: Impacts of Globalization on Socio-Economic Domain of Employees in the Area of Czech and Slovak Republic. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. ISSN 2464-6733, 2017, vol. 7, no. 2, pp. 46-52.
  článok

  článok

 7. KUC, Marta. Is the Regional Divergence a Price for the International Convergence? The Case of the Visegrad Group. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. ISSN 1804-1728, 2017, no. 4, pp. 50-65.
  článok

  článok

 8. ŠUBRT, Jiří. Homo sociologicus : co se skrývá za tématem sociálních rolí. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2017. ISSN 0049-1225, 2017, roč. 49, č. 2, s. 203-230.
  článok

  článok

 9. FURKOVÁ, Andrea - IVANIČOVÁ, Zlatica. Viackriteriálne vyhodnocovanie alternatív [elektronický zdroj]. Recenzenti: Juraj Pekár, Jaroslav Husár. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [140 s., 9,69 AH]. ISBN 978-80-225-4363-7.
  Viackriteriálne vyhodnocovanie alternatív

  elektronická kniha

 10. Statistical methods in socio-economic research : theory and applications. Scientific seminar. Statistical methods in socio-economic research : [proceedings] : theory and applications : 22nd slovak-polish-ukrainian scientific seminar : Virt, 20th - 23rd october, 2015. Editors: Ľubica Hurbánková, Mária Vojtková ; reviewers: Eva Rublíková, Milan Terek. 1st ed. Bratislava : ŠEVT, 2016. 158 s. [8,1 AH]. ISBN 978-80-8106-071-7.