Výsledky vyhľadávania

 1. LOERA ANCHONDO, Ercilia. The Tourism Students’ Awareness of Communicative Competence in an English as a Foreign Language Context. In European Scientific Journal : Peer-reviewed Mega Journal [elektronický zdroj]. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2018. ISSN 1857-7431, 2018, vol. 14, no. 5, pp. 184-204.
  článok

  článok


 2. MIŠÚN, Juraj - MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Two Controlling Terms: Half a Century of Quiet Coexistence. In Business & Management Conference. International Conference. Proceedings of the 8th Business & Management Conference, Venice, Italy, 04 - 07 September 2018. - Prague : International Institute of Social and Economic Sciences IISES : International Society for Academic Studies, 2018. ISBN 978-80-87927-73-1. ISSN 2570-6543, pp. 158-184 online. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok


 3. DINŽÍKOVÁ, Iveta - PAOLINI, Michelle. Contrastive Analysis of Terminological Phrasemes With Colour Components in English, French, Italian and Slovak. Field of Economy and Finance. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 0323-262X, 2018, roč. 47, č. 2, s. 176-188. VEGA 1/0107/18.
  článok

  článok


 4. MCCARTHY, Michael - O'DELL, Felicity. Test Your English Vocabulary in Use : Advanced. 2nd Edition Reprinted. Cambridge : Cambridge University Press, 2018. 173 s. ISBN 978-1-107-67032-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. HRDLIČKOVÁ, Zuzana. [Pronunciation Features of General American English and Received Pronunciation in Relation to Standard Slovak]. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2018. ISSN 1338-6743, 2018, roč. 7, č. 13, s. 113-114 online. Recenzia na: Pronunciation Features of General American English and Received Pronunciation in Relation to Standard Slovak / Gumanová, G. - Prešov : Prešovská univerzita, 2018.
  článok

  článok


 6. Oxford Learner's Dictionary of Academic English. Chief Editor: Diana Lea. 1st Edition. Oxford : Oxford University Press, 2018. 916 s. ISBN 978-0-19-433350-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]

 7. GRIGORJANOVÁ, Tatjana - МATYTCINA, Marina. Conceptualization of negative emotions in modern linguistic consciousness (on the material of Russian, English and Slovak linguistic cultures: a contrastive analysis). - Registrovaný: Web of Science. In Journal of Language and Cultural Education. - Nitra : SlovakEdu. ISSN 1339-4584, 2018, vol. 6, no. 2, pp. 82-98.
  článok

  článok


 8. HRDLIČKOVÁ, Zuzana. Language Competence Needs in Business, Management and Engineering. In SCHOLA 2018:14th International Conference on Engineering Pedagogy. SCHOLA 2018: 14th International Conference on Engineering Pedagogy, December 5 - 6, 2018, Baden, Austria. - Baden : R&E-Source, 2018. ISSN 2313-1640, pp. 55-66 online. KEGA 015EU-4/2017.
  článok

  článok


 9. HRDLIČKOVÁ, Zuzana. Non-Compositional Lexical Expressions Mentally Stored by English Independent Users. In Hradec Králové Journal of Anglophone Studies : Reviewed Academic Journal. - Hradec Králové : University of Hradec Králové. ISSN 2571-032X, 2018, vol. 5, no. 1, pp. 101-116. KEGA 015EU-4/2017.
  článok

  článok


 10. STRADIOTOVÁ, Eva. Audioblogs and Podcasts in Language Teaching (KEGA 005EU-4/2018). In Fórum cudzích jazykov, politológie, a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2018. ISSN 2454-0145, 2018, vol. 10, no. 1, s. 67-71. KEGA 005EU-4/2018.
  článok

  článok