Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 934  
Vaša otázka: Heslá = "angličtina"
 1. YAKUT, Ilyas - YUVAYAPAN, Fatma. Forms and Functions of Self-Repetitions in Spoken Discourse: A Corpus Linguistics Analysis of L1 and L2 English. In Topics in Linguistics. - Varšava : Sciendo, 2022. ISSN 2199-6504, 2022, vol. 23, issue 1, pp. 83-96.
  článok

  článok

 2. DEMOVIČOVÁ, Andrea - KURUCOVÁ, Zuzana. Introductory Coursebook of English for Students of Diplomacy and International Relations. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2022. 145 s. ISBN 978-80-571-0497-1. [Počet ex. : 5, z toho voľných 5, prezenčne 0]
 3. HALAŠOVÁ, Darina. Jazykové vypožičky z angličtiny a ich začlenenie do slovenskej lexiky. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2022. ISSN 1338-6743, 2022, roč. 11, č. 1, s. 25-32.
  článok

  článok

 4. SPIRIDON, Vasile. O lectură mioapă. In România literară : revistă a Uniunii Scriitorilor din România. - Bucureşti : Fundaţia România literară. ISSN 1584-9465, 2022, vol. 54, no. 7, pp. [1-6]. Dostupné na : <https://romanialiterara.com/2022/02/o-lectura-mioapa/>
  článok

  článok

 5. KALAŠ, Filip. [Englisch in europäischen Sprachen]. In Muttersprache : Vierteljahresschrift für deutsche Sprache. - Wiesbaden : Gesellschaft für deutsche Sprache e. V., 2022. ISSN 0027-514X, 2022, jg. 132, hf. 1, s. 91-93 online. Recenzia na: Englisch in europäischen Sprachen / Barbara Kaltz, Gerhard Meiser, Horst Haider Munske (Hgg.). - Erlangen : FAU University Press, 2020. - ISBN 978-3-96147-318-2.
  článok

  článok

 6. MATYTSINA, Marina Stanislavovna - GRIGORJANOVÁ, Tatjana. Statistical Methods for Extracting Collocations from a Text Corpus. - Registrovaný: Scopus. In International Conference on Technology Enhanced Learning in Higher Education (TELE). Proceedings : 2022 2nd International Conference on Technology Enhanced Learning in Higher Education (TELE). - New York : IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2022. ISBN 978-1-6654-7007-0, pp. 55-57 online. KEGA 018EU-4/2020.
  článok

  článok

 7. MANDÁKOVÁ, Alexandra. Social Networks As a Tool for Improving the Plurilingual and Pluricultural Competences in Online Interactions of ESP Students. - Registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2022. ISSN 2464-6733, 2022, vol. 12, no. 1, pp. 101-105 online.
  článok

  článok

 8. KAPRÁLIKOVÁ, Ivana. Abbreviations in Business Correspondence – New Trends. In Cudzie jazyky v premenách času XII. Cudzie jazyky v premenách času XII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4936-3, s. 11-18 online.
  článok

  článok

 9. ONDRUŠOVÁ, Terézia. Jazykový pluralizmus a jazyková politika. In Cudzie jazyky v premenách času XII. Cudzie jazyky v premenách času XII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4936-3, s. 112-118 online.
  článok

  článok

 10. ONDREJOVÁ, Zuzana. Odborný anglický jazyk v dištančnom on-line vzdelávaní. In Cudzie jazyky v premenách času XII. Cudzie jazyky v premenách času XII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4936-3, s. 187-194 online.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.