Výsledky vyhľadávania

 1. KAŠIAR, Ján. Spisový, archívny a registratúrny poriadok. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 9, s. 55-56.
  článok

  článok


 2. MINTÁL, Ján. Archivácia mzdovej a personálnej agendy. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 5, s. 6-9.
  článok

  článok


 3. PIKUS, Miroslav. V cloude môže každý zálohovať ako veľká firma. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 28. apríla 2016, roč. 26, č. 17, s. 56-57.
  článok

  článok


 4. ZACHAR, Juraj. Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1335-1583, 2016, roč. 21, č. 5, s. 9-92.
  článok

  článok


 5. BALÍKOVÁ, Marie et al. Interoperabilita v paměťových institucích: INTERPI. Recenzentka: Barbora Drobíková. 1. vyd. Praha : Národní knihovna České republiky, 2015. 104 s. ISBN 978-80-7050-658-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 6. DOLEŽAL, Pavel. Nebezpečná Big Data? Ne, reálný a stále osvícenější svět. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2015. ISSN 1212-4273, 2015, roč. 22, č. 7-8, s. 44-45.
  článok

  článok


 7. MINTÁL, Ján. Archivácia a úschova účtovných dokumentov. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-0448, 2015, roč. 9, č. 8, s. 31-34.
  článok

  článok


 8. MIŠÚNOVÁ, Ema. Analýza identifikácie kreatívneho odvetvia kultúrne dedičstvo. In Udržitelný rozvoj v kontextu rozvoje regionů, obcí a států. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014. ISBN 978-80-87472-71-2, s. 175-180. APVV-0101-10 projekt KRENAR, VEGA 1/0207/13.
  článok

  článok


 9. VANO, Lubomír. Ukladanie dát na pásky má budúcnosť. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2013. ISSN 1337-9798, 2013, roč. 5, č. Apríl, s. 28-29. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0167906/GW0042013_lowres.pdf>
  článok

  článok


 10. VONDROUŠ, Martin. Jak archivovat důležité dokumenty s naprostou jistotou. In Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2013. ISSN 1212-4273, 2013, roč. 20, č. 12, s. 28-29.
  článok

  článok