Výsledky vyhľadávania

 1. KRIŠKOVÁ, Petra - KAREŠ, Ladislav. Rukoväť audítorských štandardov. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. 2, s. 25-27.
  článok

  článok


 2. KRIŠKOVÁ, Petra. Rozhovor s prezidentkou Slovenskej komory certifikovaných účtoníkov Ing. Petrou Kriškovou, PHD. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. 1, s. [1].
  článok

  článok


 3. KRIŠKOVÁ, Petra - UŽÍK, Ján. Rukoväť audítorských štandardov. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. 1, s. 23.
  článok

  článok


 4. KŇAŽKOVÁ, Veronika. Dôležitosť a ideály finančných informácií uvedených v "prospekte" vrátane vplyvu významnej udalosti alebo transakcie na neupravené finančné informácie. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 1339-987X, 2017, roč. 15, č. 1, s. 50-59 online.
  článok

  článok


 5. UŽÍK, Ján - KRIŠKOVÁ, Petra. Rukoväť audítorských štandardov. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. 7-8, s. 37.
  článok

  článok


 6. UŽÍK, Ján - KRIŠKOVÁ, Petra. Rukoväť audítorských štandardov : Medzinárodný audítorský štandard (ISA) 260 - komunikácia s osobami poverenými spravovaním. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. 5, s. 24-25.
  článok

  článok


 7. MÜLLEROVÁ, Libuše - KRÁLÍČEK, Vladimír. Auditing pro manažery : aneb jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem. 3. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 206 s. ISBN 978-80-7552-768-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. KRIŠKOVÁ, Petra - UŽÍK, Ján. Rukoväť audítorských štandardov : Medzinárodný audítorský štandard (ISA) 300 - Pánovanie auditu účtovnej závierky. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. 9, s. 20.
  článok

  článok


 9. SAXUNOVÁ, Darina. Accountant and auditor and their skills and competences in contemporary environment. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2017. ISSN 1336-3727, 2017, roč. 15, č. 2, s. 43-52.
  článok

  článok


 10. NOVOTNÁ, Ľudmila. Overenie účtovnej závierky audítorom a výročná správa v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1335-7034, 2017, roč. 22, č. 4, s. 21-27.
  článok

  článok