Výsledky vyhľadávania

 1. HOJDIK, Vladimír - MAJTÁN, Štefan. Car Brands and Its Online Reputation on Social Media. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 162-169 online. VEGA 1/0876/17.
  článok

  článok

 2. DOUGLAS, Holger. Die Diesel Lüge : die Hetzjagd auf ihr Auto und wie Sie sich wehren. 2. überarbeitete Auflage. München : FinanzBuch Verlag, 2019. 139 s. Tichys Einblick. ISBN 978-3-95972-235-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. PECINA, Daniel. Self-banking car: Auto, které samo nakupuje. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 5, s. 18-19.
  článok

  článok

 4. REHÁK, Róbert. Electromobility and Its Perspective. In Marketing and Market Facing Product and Technological Innovations : Monograph. - Częstochowa : Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, 2018. ISBN 978-83-63978-75-4, pp. 73-98 [1,41 AH]. VEGA 1/0380/17.
  článok

  článok

 5. BOSÁK, Martin - TARČA, Alexander. Zvýšenie efektívnosti vo výrobnom podniku. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2018. ISSN 1335-9746, 2018, roč. 17, č. 1, s. 26-36.
  článok

  článok

 6. RICHNÁK, Patrik - GAJDOŠÍKOVÁ, Kristína. Modern Concept in Transport - Electromobility. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 2454-1028, 2018, roč. 15, č. 2, s. 89-95 online. I-18-102-00.
  článok

  článok

 7. ŠTOFOVÁ, Lenka et al. Ambient Intelligence for Increasing Innovation Performance of Enterprises. - Registrovaný: Scopus. In Actual Problems of Electronic Instrument Engineering (APEIE) 2018. International Scientific-Technical Conference. Actual Problems of Electronic Instrument Engineering (APEIE) 2018 : Proceedings of 14th International Scientific-Technical Conference APEIE 2018, Novosibirsk, October 2-6, 2018. - Novosibirsk : Novosibirsk State Technical University, 2018. ISBN 978-1-5386-7053-8, pp. 452-458. I-18-109-00.
  článok

  článok

 8. DANESHJO, Naqibullah et al. Designing and Upgrading the Assembly Process and Verifying the Performance of the Pick to Light System Program. - Registrovaný: Web of Science. In Advances in Science and Technology Research Journal : Reviewed International Journal. - Lublin : Lublin University of Technology. ISSN 2299-8624, 2018, vol. 12, no. 4, pp. 126-135. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 9. VIDOVÁ, Jarmila. Environmental Policy and Electromobility in European Union. - Registrovaný: Scopus. In Waste Forum : recenzovaný časopis pro výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství. - Praha : České ekologické manažerské centrum. ISSN 1804-0195, 2018, č. 4, s. 503-513 online.
  článok

  článok

 10. Magnet na talenty. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2018. ISSN 1336-9857, Dec 2017-Jan 2018, č. 12-1, s. 15-17.
  článok

  článok