Výsledky vyhľadávania

 1. BIELENÁ, Jana. Odpisovanie luxusných automobilov a úprava základu dane. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1335-1583, 2021, roč. 26, č. 3, s. 275-281.
  článok

  článok

 2. STRÄHLOVÁ, Jarmila. Daňové odpisovanie automobilov so vstupnou cenou vyššou ako 48 000 €. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1335-1583, 2021, roč. 26, č. 3, s. 282.
  článok

  článok

 3. NEMCOVÁ, Zuzana. Súkromný automobil v podnikaní. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 6, s. 39-43.
  článok

  článok

 4. HALFAROVÁ, Hana. Fenomén carsharring: Jezdit, ale nestarat se. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2021. ISSN 1802-4599, 2021, roč. 15, č. 3, s. 68-69.
  článok

  článok

 5. TOMAN, Pavel. Dopravě chybí lidi za volantem. In Logistika. - Praha : Economia, 2021. ISSN 1211-0957, 2021, roč. 27, č. 7-8, s. 18-22.
  článok

  článok

 6. JANCKULÍK, Ladislav. Lze si v některém z českých měst představit doručování zásilek drony či autonomními vozíky? : autonomní vozíky by doplnily bezemisní model. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 10, s. 11-11.
  článok

  článok

 7. ČVIRIK, Marián. Aké je postavenie imidžu krajiny v koncepte krajiny pôvodu? Skúmanie v automobilovom priemysle. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 0323-262X, 2020, roč. 49, č. 3, s. 250-269 online.
  článok

  článok

 8. HOJDIK, Vladimír. Faktory transformácie odvetvia automotive. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 247-256 online. I-20-103-00.
  článok

  článok

 9. HUBIČKA, Filip. Gefco má další služby - Vyzkouší i drony. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 11, s. 32-35. Recenzia na: Logistika. - Praha : Economia, 2020.
  článok

  článok

 10. Robotické BringAuto v ostravské chemičce přepravuje vzorky. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 11, s. 42-42.
  článok

  článok