Výsledky vyhľadávania

 1. Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Derivát. 4x ročne. Dostupné na : <http://www.derivat.sk> ISSN 1336-5711.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. Unikátní platforma indigo otevírá zapovězený svět. Digitálně investovat může každý a během pár minut. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 3, s. 32-33.
  článok

  článok

 3. EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars : Empowering Actions to Achieve Global Goals: Implications for Economics, Business, Management and Related Disciplines : Conference Proceedings. Editors: Andrea Petianová, Paula Puškárová ; reviewers: Mária Antalová, Peter Árendáš, Peter Badura... [et al.]. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 555 s. [27,75 AH]. Dostupné na : <https://edamba.euba.sk/www_write/files/archive/edamba2019_proceedings.pdf> ISBN 978-80-225-4704-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Rok 2019: Rozmach mobilního placení, další ústup hotovosti. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 1, s. 32-33.
  článok

  článok

 5. SOBKOVÁ, Martina. Bankéři berou nadprůměr, ale ne všichni! In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 2, s. 36-37.
  článok

  článok

 6. TOMÁNEK, Filip. Co čeká české bankovnictví v roce 2020? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 1, s. 24-25.
  článok

  článok

 7. SOBKOVÁ, Martina. Bude rok 2019 rekordním? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 1, s. 10-12.
  článok

  článok

 8. FRANCKY, Jean - NGONO, Landry. Regulation Bancaire Et Prise De Risque Des Banques De La Cemac. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 1, pp. 122-137.
  článok

  článok

 9. DVORNICKÝ, Igor. Vplyv vysokej miery konkurencie na kumuláciu rizík v sektore bankovníctva s možným dopadom na reálnu ekonomiku. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 2, s. [1-11] online. VEGA 1/0239/19, VEGA 1/0215/18.
  článok

  článok

 10. SOBKOVÁ, Martina. SME - zdánlivě nenáročná klientela, která potřebuje řešit problémy rychle a efektivně. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 5, s. 24-25.
  článok

  článok