Výsledky vyhľadávania

 1. BALÁŽI, Peter. Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 2, s. 1-21 online.
  článok

  článok


 2. SCHWARZOVÁ, Mária. Medzinárodné štandardy finančného vykazovania bánk v praxi. Recenzenti: Zuzana Letková, Božena Chovancová. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 187 s. [10 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-611-5. [Počet ex. : 15, z toho voľných 10, prezenčne 4]

 3. GVOZDJÁK, Vladimír. Riadenie úrokového rizika dlhopisových portfólií v komerčných bankách. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711, 2017, roč. 14, č. 1, s. 1-10 online.
  článok

  článok


 4. GVOZDJÁK, Vladimír. Analýza rizík na trhu vládnych dlhopisov s dopadom na bankový sektor : dizertačná práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2017. 133 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 5. ABDULLAH, Nermeen. Profitability of Commercial Banks Revisited: New Evidence From Oil and Non-Oil Exporting Countries in the MENA Region. In Investment Management and Financial Innovations [elektronický zdroj]. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2017. ISSN 1810-4967, 2017, vol. 14, no. 3, p. 62-73.
  článok

  článok


 6. CALLADO - MUÑOZ, F. J. - GONZÁLEZ - CHAPELA, J. - UTRERO - GONZÁLEZ, N. Analysis of variance in household financial portfolio choice: evidence from Spain. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance [elektronický zdroj]. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2017. ISSN 2464-7683, 2017, roč. 67, č. 5, pp. 439-459 online.
  článok

  článok


 7. Reforming Sanitation in Armenia : Towards a National Strategy. Paris : OECD, 2017. 72 s. OECD Studies on Water. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/reforming-sanitation-in-armenia_9789264268982-en> ISBN 978-92-64-26899-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. HOUDEK, Tomáš - LUKEŠ, Miroslav. Velké banky si uvědomují, že s námi musí počítat. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 1, s. 34-37.
  článok

  článok


 9. KORAUŠ, Antonín et al. Consumer Approach To Bank Payment Card Security and Fraud. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Security and Sustainability Issue. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. ISSN 2029-7025, 2016, vol. 6, no. 1, pp. 85-102 online. VEGA 1/0513/14.
  článok

  článok


 10. HORVÁT, Ján. Zmena prístupu k regulácii a dohľadu komerčných bánk v čase krízy : dizertačná práca. Školiteľ: Jozef Makúch. Bratislava, 2016. 138 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha