Výsledky vyhľadávania

 1. SIEBER, Jakub. Rozhodovanie o uskutočnení investície v konkrétnom podniku pomocou metódy stanovenia parciálnych lineárnych funkcií a metódy TOPSIS. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2021. ISSN 1336-7137, 2021, roč. 17, č. 1, s. 26-33 online. I-21-113-00.
  článok

  článok

 2. RUDÁŠOVÁ, Zuzana. Analysis of Treasury Benchmarked Bonds in Primary Market. In EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 424-434 online.
  článok

  článok

 3. SZABO, Ľuboslav - ČAMBALÍKOVÁ, Andrea. Postavenie benchmarkingu ako nástroja kontrolovania v moderných trendoch manažmentu. In Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch vo svetle nových výziev II. : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019. ISBN 978-80-7556-041-4, s. 18-28 CD-ROM. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok

 4. EVANS, Carig - VAN VUUREN, Gary. Investment Strategy Performance Under Tracking Error Constraints. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2019. ISSN 1810-4967, 2019, vol. 16, no. 1, pp. 239-257.
  článok

  článok

 5. Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch vo svetle nových výziev II. : recenzovaný zborník vedeckých statí. Redakčné a zostaviteľské práce: Juraj Mišún. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019. CD ROM 94 s. [4,9 AH]. VEGA SAV 1/0135/17. ISBN 978-80-7556-041-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. HAJDUOVÁ, Zuzana et al. Competitiveness of Franklin Templeton Fund Managers: Do the Fund Managers Exceed the Benchmark? In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2019. ISSN 1804-1728, 2019, no. 3, pp. 70-86 online. I-18-109-00.
  článok

  článok

 7. Modern Technologies of Society Development : Collective Scientific Monograph. Reviewers:. Bożena Gajdzik, Yuliia Bilotserkivska, Tetyana Zubro. 1st Edition. Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, 2019. [410 s.]. ISBN 978-83-946765-6-8.
 8. ČAMBALÍKOVÁ, Andrea - SZABO, Ľuboslav. Moderné trendy v manažmente - komparácia výsledkov s prieskumami vo svete. In Aktuálne trendy v manažmente : recenzovaný zborník vedeckých prác. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISBN 978-80-7556-058-2, s. 186-194 CD-ROM. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok

 9. KOSÁKOVÁ, Miroslava. Krátkodobá úroková sadzba ESTER. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2018. ISSN 1335-0900, Október 2018, roč. 26, č. 5, s. 15-17.
  článok

  článok

 10. LUKÁČ, Michal - HALMO, Martin. Innovation Management Anamnesis in the Slovak and Czech Public Sector. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2018. ISSN 1801-7118, 2018, roč. 14, č. 2, s. 41-58.
  článok

  článok