Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 292  
Vaša otázka: Heslá = "bezpečnosť energetická"
 1. HUTOVÁ, Kristýna - SVOZIL, Martin. Spolupráce Evropy a severní Afriky v energetice : výzvy a příležitosti partnerství. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha : ENERGY-HUB, s.r.o., 2022. ISSN 1802-4599, 2022, roč. 16, č. 1, s. 52-53.
  článok

  článok

 2. ZÁBOJNÍK, Stanislav - STEINHAUSER, Dušan - KRÁĽ, Pavol. E‐Mobility in Slovakia by 2030 - End of Oil Dependency? - Registrovaný: Web of Science. In IET Smart Cities. - Hoboken : John Wiley & Sons. ISSN 2631-7680, 2022, vol. 4, no. 2, pp. 127–142 online. VEGA 1/0777/20.
  článok

  článok

 3. KUZNETSOVA, Mariya. Modern Energy Security of Ukraine: Geopolitical Context. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 3. a 4. júna 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4958-5. ISSN 2585-9404, s. 234-242 online.
  článok

  článok

 4. BAŠOVÁ, Alena. The Impact of Digitalisation on the Energy Sector. In Economics of Decoupling. International Conference. Conference Proceedings of the 2nd International Conference on the Economics of Decoupling (ICED) : Zagreb, 30 November - 1 December 2020 = održane 30. studenog - 1. prosinca 2020. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2021. ISSN 2706-3801, pp. 595-616 online. VEGA 1/0779/19.
  článok

  článok

 5. KOCHAJDOVÁ, Monika. Energy Strategy 2035 As Key Document for Russian Energy Security. In Geopolitics of energy. - Calgary : Canadian Energy Research Institute. ISSN 0273-1371, 2020, vol. 42, no. 10, pp. 8-20 online.
  článok

  článok

 6. TICHÝ, Lukáš. Evropská unie jako energetický aktér: konceptualizace energetického aktérství. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2020. ISSN 0323-1844, 2020, roč. 55, č. 3, s. 69-90.
  článok

  článok

 7. KAJÁNEK, Tomáš. Energy Security vs Clean Energy: Energy Policy of the Visegrad Group Countries in the Context Of the European Union Membership. In Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 3. - 4. decembra 2020 = Conference Proceedings 21th International Scientific Conference online 3th - 4thDecember 2020. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412, s. 315-327 online.
  článok

  článok

 8. HOLECOVÁ, Natália. Príležitosti a riziká obnoviteľných zdrojov na príklade Nemecka. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2019. ISSN 1802-4599, 2019, roč. 13, č. 2, s. 46-48.
  článok

  článok

 9. DUKHANIN, Alexey. Prospects for Gas Infrastructure Development in Countries of South-Eastern Europe. In Journal Amazonia Investiga : peer-reviewed scientific journal. - Universidad de la Amazonia, 2019. ISSN 2322-6307, 2019, vol. 8, no. 20, pp. 395-409.
  článok

  článok

 10. BALOGHOVÁ, Andrea et al. Zimný energetický balíček mení nastavenie európskeho energetického trhu. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha : ENERGY-HUB, s.r.o., 2019. ISSN 1802-4599, 2019, roč. 13, č. 3, s. 9-13.
  článok

  článok