Výsledky vyhľadávania

 1. KURUCZ, Milan. Zahraničná politika a klimatické zmeny. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 677-684 online.
  článok

  článok

 2. LÁSZLÓ, Erika. The Role and Importance of Environmental Administration in the Protection Against Environmental Damages. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2019. ISSN 1335-7182, 2019, roč. 20, č. 2, s. 83-92.
  článok

  článok

 3. Safety Assessment of Transgenic Organisms in the Environment. Volume 8. OECD Consensus Document of the Biology of Mosquito Aedes Aegypti. Paris : OECD, 2018. 133 s. Harmonisation of Regulatory Oversight in Biotechnology. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/safety-assessment-of-transgenic-organisms-in-the-environment-volume-8_9789264302235-en> ISBN 978-92-64-30222-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. ORAVCOVÁ, Veronika - MIŠÍK, Matúš. EU Funds and Limited Cooperation: Energy Infrastructure Development in the Visegrad Group. In International issues & Slovak foreign policy affairs. - Bratislava : Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association, 2018. ISSN 1337-5482, 2018, vol. 27, no. 3-4, s. 11-26.
  článok

  článok

 5. Bezpečná společnost 2018. Mezinárodní kolokvium. Bezpečná společnost 2018 : sborník příspěvků, mezinárodní kolokvium, České Budějovice, 28. – 29. listopadu 2018. Recenzenti: Jiří Pokorný, Alena Oulehlová. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VSERS, 2018. online 115 s. ISBN 978-80-7556-038-4. ISSN 2533-6223.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Sustainability - Environment - Safety 2018. Medzinárodná vedecká konferencia. Sustainability - Environment - Safety 2018. Recenzenti: Jana Dadová, Ervin Lumnitzer, Jana Müllerová ... [et al.]. 1. vydanie. Žilina : STRIX ; Bratislava : Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, 2018. online [190 s.]. ESE - ekológia-sociológia-ekonómia, No. 44. ISBN 978-80-89753-24-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Driving Performance at Mexico's Agency for Safety, Energy and Environment. Paris : OECD, 2017. 99 s. The Governance of Regulators. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/driving-performance-at-mexico-s-national-agency-for-safety-energy-and-environment_9789264280458-en> ISBN 978-92-64-28044-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Safety Assessment of Transgenic Organisms in the Environment. Volume 7. OECD Consensus Documents. Paris : OECD, 2017. 243 s. Harmonisation of Regulatory Oversight in Biotechnology. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/safety-assessment-of-transgenic-organisms-in-the-environment-volume-7_9789264279728-en> ISBN 978-92-64-27971-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. BOSÁK, Martin. Biomass production on reclaimed areas tailing ponds. In Biomass volume estimation and valorization for energy. - Rijeka : InTech, 2017. ISBN 978-953-51-2937-0, pp. 315-340 [1,75 AH]. VEGA 1/0936/15.
  článok

  článok

 10. MAJERNÍK, Milan et al. Environmental safety aspects of production management. Reviewers: Vojtech Dirner ... [et al.]. 1st ed. Düsseldorf : A&A Digitalprint, 2017. 282 s. [14,14 AH]. VEGA 1/0547/15, KEGA 035UMB-4/2015, KEGA 030UMB-4/2017, APVV-0353-11, APVV-0555-07, ITMS 26210120024, VEGA 1/0936/15, VEGA 1/0251/17. ISBN 978-3-00-058223-3.