Výsledky vyhľadávania

 1. IVANČÍK, Radoslav. Manažment európskej bezpečnosti a obrany: komparatívna analýza klauzúl o vzájomnej obrane v Lisabonskej zmluve a o Kolektívnej obrane vo Washingtonskej zmluve. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2019. ISSN 1339-2751, 2019, roč. 17, č. 2, s. 126-145.
  článok

  článok

 2. VOTOUPALOVÁ, Markéta. The Wrong Critiques: Why Internal Border Controls Don’t Mean the End of Schengen. In New Perspectives : interdisciplinary journal of Central & East European politics and international relations. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2019. ISSN 2336-825X, 2019, vol. 27, no. 1, s. 73-99.
  článok

  článok

 3. Budoucnost Evropské unie - mezi vizemi a realitou. Recenzenti: Eva Heroutová, Karel Šrédl. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. 136 s. ISBN 978-80-7556-044-5.
 4. IVANČÍK, Radoslav. Quo vadis európska obrana a bezpečnosť. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2019. ISSN 1335-2741, 2019, roč. 22, č. 3, s. 47-67.
  článok

  článok

 5. ZRAK, Andrej. Stála štruktúrovaná spolupráca ako cesta k spoločnej armáde EÚ. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1339-3502, 2018, roč. 13, č. 3, s. 44-54 online.
  článok

  článok

 6. KOUDELKA, Josef. Imigrace a liberalismus : dopady migrace, teorie a možná řešení. 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2018. 218 s. Politologická řada, svazek 67. ISBN 978-80-7325-454-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. PINKER, Steven. Aufklärung jetzt : für Vernunft, Wissenschaft, Humanismus und Fortschritt : Eine Verteidigung. Preklad: Martina Wiese. Frankfurt am Main : S. Fischer Verlag, 2018. 736 s. ISBN 978-3-10-002205-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. ŠMIHULA, Daniel. Medzinárodné vzťahy a bezpečnosť : zbierka komentárov, esejí a štúdií z rokov 2013-2017. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 178 s. ISBN 978-80-8168-810-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. HARAKAĽOVÁ, Ľubica. Schengen, migrácia a bezpečnosť v kontexte bielej knihy o budúcnosti Európy. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4506-8. ISSN 2585-9404, s. 139-145 online.
  článok

  článok

 10. KEŠEĽ, Juraj - SEDLÁK, Vladimír. Security of Europe in the Context of Migration Causes. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018. ISSN 1335-2741, 2018, roč. 21, č. 2, s. 159-179.
  článok

  článok