Výsledky vyhľadávania

 1. Presuňte firemné dáta na cloud. Úsporne, bezpečne, spoľahlivo. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 1-2, s. 12-14.
  článok

  článok

 2. MITTAL, Rashi. Dáta v cloude. Aká je obranná línia proti hrozbám? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 5, s. 27-30.
  článok

  článok

 3. Measuring the Digital Transformation : A Roadmap for the Future. Paris : OECD, 2019. 257 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/measuring-the-digital-transformation_9789264311992-en> ISBN 978-92-64-31198-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. SEDLÁK, Miro. Akvizičné prehľady so statusom bezpečnostnej informácie. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2019. ISSN 1336-9857, Jún-Júl 2019, č. 6-7, s. 50-51.
  článok

  článok

 5. FEREBAUEROVÁ, Růžena - PEKÁREK, Oldřich. Digitální ekonomika a společnost. Recenzenti: Jiří Bílý, Ladislav Skořepa. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. online 113 s. ISBN 978-80-7556-048-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. SOBKOVÁ, Martina. Bezpečnost začína u stanovení priorit. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 9, s. 10-13.
  článok

  článok

 7. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Kybernetická bezpečnosť údajov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci zamestnancov v malých a stredných podnikoch. In Digitální ekonomika a společnost. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISBN 978-80-7556-048-3, s. 19-23 online. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 8. SEDLIAKOVÁ, Anna. Koncept otvoreného bankovníctva. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2018. ISSN 1335-0900, Október 2018, roč. 26, č. 5, s. 18-24.
  článok

  článok

 9. STRELCOVÁ, Stanislava - ŠIMÁK, Ladislav. Ekonomická bezpečnosť podniku a jej ochrana. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2018. ISSN 1337-2955, máj 2018, roč. 14, č. 1, s. 130-139.
  článok

  článok

 10. BELÁŇOVÁ, Benita. Bezpečnosť informácií v komunikačných a informačných systémoch. In Informačné technológie v znalostnej ekonomike : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4580-8, s. [1-10] CD-ROM. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok