Výsledky vyhľadávania

 1. BLUMBERG, Renata - MINCYTE, Diana. Beyond Europeanization: The politics of Scale and Positionality in Lithuania’s Alternative Food Networks. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2020. ISSN 1461-7145, 2020, vol. 27, no. 2, pp. 189-205.
  článok

  článok

 2. KAPITÁNOVÁ, Tatiana. Lepší život sliepky niečo stojí. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020. ISSN 1805-0549, 3-4/20, č. 52, (2020.
  článok

  článok

 3. POLÁČKOVÁ, Hana. Socio-economic Consequences of Globalization in Agriculture in Relation to Social Responsibility. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019. International Scientific Conference. Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 : Sustainability in the Global-Knowledge Economy. - Zilina : University of Zilina, Faculty of Operation and Economics Transport and Communications, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-6 online. VEGA 1/0367/17.
  článok

  článok

 4. ANDREJOVSKÝ, Pavol. Podpora sociálneho podnikania a udržateľná produkcia potravín. In Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko-manažérske aspekty súčasného podnikania. vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko - manažérske aspekty súčasného podnikania : recenzovaný zborník abstraktov z vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4707-9, s. 6 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. OUKO, Kevin Okoth et al. Effects of Covid-19 Pandemic on Food Security and Household Livelihoods in Kenya. In Review of Agricultural and Applied Economics. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2020. ISSN 1336-9261, 2020, vol. 23, no. 2, pp. 72-80.
  článok

  článok

 6. DZUROVÁ, Mária. Consumer Legal Protection in the EU. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-6] online.
  článok

  článok

 7. DZUROVÁ, Mária. Consumer Safety in EU and Slovak Policies. In Integrating and Systematizing the Results of Scientific Research Activities in the Field of Consumer Protection, with a Primary Focus on Food Security, in Order to Model Adequate Consumer Behaviour : Research Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2020. ISBN 978-80-210-9756-8, s. 22-29 online. KEGA 002EU-4/2019.
  článok

  článok

 8. TÓTH, Miroslav - TÓTHOVÁ, Alena. Consumption and Expenditure of Alcoholic Beverages in Slovakia. In Integrating and Systematizing the Results of Scientific Research Activities in the Field of Consumer Protection, with a Primary Focus on Food Security, in Order to Model Adequate Consumer Behaviour : Research Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2020. ISBN 978-80-210-9756-8, s. 71-87 online. KEGA 002EU-4/2019.
  článok

  článok

 9. ANDREJOVSKÝ, Pavol - LACKO, Roman - GAJDOŠ, Jozef. Postavenie Slovenska z hľadiska potravinovej bezpečnosti. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2020. ISSN 1338-5224, 2020, roč. 10, č. 1, s. 5-12 online.
  článok

  článok

 10. DUBCOVÁ, Gabriela et al. Integrating and Systematizing the Results of Scientific Research Activities in the Field of Consumer Protection, with a Primary Focus on Food Security, in Order to Model Adequate Consumer Behaviour : Research Papers. no. II. Reviewers: Petr Suchánek, Grisáková Norika. 1st Edition. Brno : Masaryk University Press, 2020. 87 s. ISBN 978-80-210-9756-8.