Výsledky vyhľadávania

 1. JAROSSOVÁ, Malgorzata A. et al. Melamine as a Component of Dishes and Kitchen Utensils. Case Studies of Dangerous Product for Consumer Health. In Przemysł chemiczny. - Warsaw : Wydawnictwo Sigma-Not. ISSN 0033-2496, 2020, rok. 99, i. 2, s. 254-259. 015/RID/2018/19.
  článok

  článok

 2. DUBCOVÁ, Gabriela - TARIŠKOVÁ, Natália. The EU Award of the Product Security for the Year 2019. In Integrating and Systematizing the Results of Scientific Research Activities in the Field of Consumer Protection, with a Primary Focus on Food Security, in Order to Model Adequate Consumer Behaviour : Research Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2019. ISBN 978-80-210-9500-7, pp. 64-73. KEGA 002EU-4/2019.
  článok

  článok

 3. GSCHWANDTNER, Michael - FENDEKOVÁ, Eleonora. Impact of regulation on medical device producers : monograph. Recenzenti/Reviewers: Anita Romanová, Karol Achimský, Petr Fiala. 1st edition. Bratislava : KARTPRINT, 2018. 111 s. [5,6 AH]. ISBN 978-80-89553-53-2.
 4. KISSOVÁ, Jana - DUBCOVÁ, Gabriela. Kľúčové determinanty ochrany spotrebiteľov. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 523-531 online. VEGA 1/0569/18.
  článok

  článok

 5. DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika. Food safety alerts system in Slovakia. In Perspectives of development of the agricultural sector in terms of globalization. International scientific youth conference. Perspectives of development of the agricultural sector in terms of globalization : 8. International scientific youth conference : September 30, 2017 Ukraine, Kyiv. - Kijiv : Nacionaľnij naukovij centr, Institut agrarnoj ekonomiki, 2017, pp. 248-252.
  článok

  článok

 6. LACKOVÁ, Alica. Systémy bezpečnosti produktov v Európskej únii. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2017 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4444-3, s. 43-50 CD-ROM. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok

 7. DUBCOVÁ, Gabriela. Hodnotenie produktovej zodpovednosti. In Moderné marketingové prístupy a možnosti merania ich marketingovej výkonnosti 2017. Vedecký seminár. Moderné marketingové prístupy a možnosti merania ich marketingovej výkonnosti 2017 : zborník abstraktov z vedeckého seminára KPH. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4398-9, s. 9-13 CD-ROM. VEGA 1/0784/15, 50%, VEGA 1/0857/16, 50%.
  článok

  článok

 8. MIŠÍKOVÁ, Veronika. Pripravte sa na kontrolu predajne! In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 5-6/2017, č. 35, s. P17-P19.
  článok

  článok

 9. LACKOVÁ, Alica et al. Tovaroznalectvo. Recenzovali: Igor Kačeňák, Jarmila Hojerová. 1. vydanie. Bratislava : Sprint 2, 2017. 341 s. [25,54 AH]. Economics. ISBN 978-80-89710-33-1. [Počet ex. : 18, z toho voľných 0, prezenčne 6, dĺžka fronty rezervácií 3]
 10. KOLLÁR, Vojtech. Manažment kvality : praktikum. Recenzenti: Ján Dobrovič, Stanislav Filip. 1. vyd. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2016. 129 s. [6 AH]. ISBN 978-80-89654-29-1.