Výsledky vyhľadávania

 1. KISSOVÁ, Jana - DUBCOVÁ, Gabriela. Kľúčové determinanty ochrany spotrebiteľov. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 523-531 online. VEGA 1/0569/18.
  článok

  článok

 2. GSCHWANDTNER, Michael - FENDEKOVÁ, Eleonora. Impact of regulation on medical device producers : monograph. Recenzenti/Reviewers: Anita Romanová, Karol Achimský, Petr Fiala. 1st edition. Bratislava : KARTPRINT, 2018. 111 s. [5,6 AH]. ISBN 978-80-89553-53-2.
 3. MIŠÍKOVÁ, Veronika. Pripravte sa na kontrolu predajne! In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 5-6/2017, č. 35, s. P17-P19.
  článok

  článok

 4. DUBCOVÁ, Gabriela. Hodnotenie produktovej zodpovednosti. In Moderné marketingové prístupy a možnosti merania ich marketingovej výkonnosti 2017. Vedecký seminár. Moderné marketingové prístupy a možnosti merania ich marketingovej výkonnosti 2017 : zborník abstraktov z vedeckého seminára KPH. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4398-9, s. 9-13 CD-ROM. VEGA 1/0784/15, 50%, VEGA 1/0857/16, 50%.
  článok

  článok

 5. DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika. Food safety alerts system in Slovakia. In Perspectives of development of the agricultural sector in terms of globalization. International scientific youth conference. Perspectives of development of the agricultural sector in terms of globalization : 8. International scientific youth conference : September 30, 2017 Ukraine, Kyiv. - Kijiv : Nacionaľnij naukovij centr, Institut agrarnoj ekonomiki, 2017, pp. 248-252.
  článok

  článok

 6. LACKOVÁ, Alica. Systémy bezpečnosti produktov v Európskej únii. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2017 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4444-3, s. 43-50 CD-ROM. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok

 7. LACKOVÁ, Alica et al. Tovaroznalectvo. Recenzovali: Igor Kačeňák, Jarmila Hojerová. 1. vydanie. Bratislava : Sprint 2, 2017. 341 s. [25,54 AH]. Economics. ISBN 978-80-89710-33-1. [Počet ex. : 15, z toho voľných 7, prezenčne 3]
 8. 8.dTest

  dTest. Praha : dTest. 12x ročne. ISSN 1210-731X. Dostupné na : www.dtest.sk
  časopis

  časopis

 9. GONTKOVIČOVÁ, Barbora. Riadenie údržby a ukazovatele spoľahlivosti zariadení. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VII. (2016) : zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie : 25.-29.7.2016, Košice, Slovenská republika. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4258-6, s. 106-113 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. KOLLÁR, Vojtech. Manažment kvality : praktikum. Recenzenti: Ján Dobrovič, Stanislav Filip. 1. vyd. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2016. 129 s. [6 AH]. ISBN 978-80-89654-29-1.