Výsledky vyhľadávania

 1. MACOVÁ, Marcela. Kamerové systémy podľa zákona o ochrane osobných údajov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-1508, 2018, č. 1, s. 67-71.
  článok

  článok


 2. ANDACKÝ, Jozef - PETKOVÁ, Zuzana - MAKAROVÁ, Xénia. Štát vypína e-podpis, posiela ľudí späť na úrady. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 2. novembra 2017, roč. 27, č. 44, s. 10-13.
  článok

  článok


 3. Jeden elektronický podpis na všetko je málo. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 2. novembra 2017, roč. 27, č. 44, s. 14-16.
  článok

  článok


 4. PRESSBURG, Adrian Peter. Provokácie a Kimovo eso v rukáve. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 7. septembra 2017, roč. 27, č. 36, s. 50-53.
  článok

  článok


 5. NEJEDLÝ, Tomáš. Slabá ochrana osobných údajov môže firmy pochovať. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 24. augusta 2017, roč. 27, č. 34, s. 40-43.
  článok

  článok


 6. ANDACKÝ, Jozef. Na čo je dobrá šikovná domácnosť. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 29. júna 2017, roč. 27, č. 26, s. 43-45.
  článok

  článok


 7. GARAJ, Patrik. Ako môže vyzerať Trumpov múr. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 27. apríla 2017, roč. 27, č. 17, s. 26-29.
  článok

  článok


 8. ČERI, Ladislav. Challenges in the education of future diplomats in 2016 focused not only on the security sector. In [The Legacy of John Paul II. in 2016 : Current trends and challenges in management, marketing and economy; social sciences and humanities; science and education]. multidisciplinary scientific conference. Message of John Paul II. 2016 : Current challenges and trends in the social sciences : [conference proceedings]. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017. ISBN 978-80-561-0439-2, pp. 68-75.
  článok

  článok


 9. ČIČKOVÁ, Zuzana - ZAGIBA, Matej. Sieťová bezpečnosť a teória hier. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi. Seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi XII : zborník zo seminára : 14. - 16. jún 2017, Račkova dolina [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4392-7, s. 15-18 CD-ROM. VEGA 1/0351/17.
  článok

  článok


 10. ŠTOFOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra. Comparison of electronic payment services for business entities. In Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017). International scientific conference. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017) : reviewed proceedings of posts and abstracts from an 7. international scientific conference : 3.3.2017, Sosnowiec, Poland [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2017. ISBN 978-83-65682-60-4, s. 122-128 CD-ROM.
  článok

  článok