Výsledky vyhľadávania

 1. ŠKVRNDA, František. Zbrane novej generácie. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2018. ISSN 1336-0256, apríl 2018, roč. 18, č. 4, s. 46-48.
  článok

  článok


 2. ŠKVRNDA, František. Strata hegemónie. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2018. ISSN 1336-0256, marec 2018, roč. 18, č. 3, s. 44-46.
  článok

  článok


 3. ŽÁRSKA, Elena. Výdavková politika miest pre bezpečný a udržateľný rozvoj. In Management rozvoje regionů ve středoevropské perspektivě. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISBN 978-80-7556-030-8, s. 35-47. VEGA 1/0705/18.
  článok

  článok


 4. Illicit Financial Flows : the Economy of Illicit Trade in West Africa. Paris : OECD, 2018. 136 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/illicit-financial-flows_9789264268418-en> ISBN 978-92-64-24520-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Science & military. - Spracovaný v EKO-INDEX. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. 2x ročne. ISSN 1336-8885
  časopis

  časopis


 6. JEDLIČKA, Petr - HOUSKA, Lukáš. Vývojové úrovně a etické aspekty autonomních vozidel. In Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví [elektronický zdroj]. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2018. ISSN 2464-7381, 2018, č. 1, s. 29-32.
  článok

  článok


 7. DŽUBÁKOVÁ, Martina. Soukromé bezpečnostní služby ve Slovenské republice. In Fenomén bezpečnosti, bezpečnostní věda a výzkum bezpečnostní aplikace [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2018. ISBN 978-80-7408-165-1, s. 106-118 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra et al. Zjišťování percepce destinační bezpečnosti jako nástroj rozvoje cestovního ruchu (na příkladu Kolumbie). In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, 13.-15. června 2018 [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8969-3, s. 603-610.
  článok

  článok


 9. PONDĚLÍČEK, Michael - ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra - JUŘÍČKOVÁ, Zdeňka. Územní limity jako nástroj podpory nebo brzda pro rozvoj cestovního ruchu? In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, 13.-15. června 2018 [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8969-3, s. 611-617.
  článok

  článok


 10. KORČEK, František et al. Practicing Information Security Management System in E–Commerce. - registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 2464-6733, 2018, vol. 8, no. 1, pp. 207-212. VEGA 1/0436/17, Project of Young Teachers, Researchers and Full-time PhD. Students at University of Economics in Bratislava I-18-102-00.
  článok

  článok