Výsledky vyhľadávania

 1. HARAKAĽOVÁ, Ľubica. Príjmy a výdavky rozpočtu EÚ. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404, s. 161-167.
  článok

  článok

 2. National Accounts of OECD Countries : General Government Accounts 2010-2017. Paris : OECD, 2019. 289 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-of-oecd-countries-general-government-accounts-2018_na_gga-2019-en> ISBN 978-92-64-31025-4. ISSN 2221-5344. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Bilanz + Buchhaltung : Die Zeitschrift für Buchhaltung und Rechnungswesen. Freiburg : Haufe-Lexware GmbH. 11x ročne. ISSN 0930-0597. Dostupné na : https://shop.haufe.de/prod/bilanz-buchhaltung
  časopis

  časopis

 4. Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby za 4. štvrťrok a bilancia plodín za 2. polrok. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 45 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. National Accounts of OECD Countries, General Government Accounts 2017. Paris : OECD, 2018. 279 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-of-oecd-countries-general-government-accounts-2017_na_gga-2018-en> ISBN 978-92-64-29053-2. ISSN 2221-5344. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín za 4. štvrťrok : 4/2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 45 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby, bilancia plodín za 1. štvrťrok : 1/2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 13 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby za 3. štvrťrok. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 20 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby za 2. štvrťrok a bilancia plodín za 1. polrok. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 33 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Vzťahy verejnej správy s verejnými korporáciami. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, November 2016, roč. 3, č. 11, s. 1-9 online.
  článok

  článok