Výsledky vyhľadávania

 1. Bilanz + Buchhaltung : Die Zeitschrift für Buchhaltung und Rechnungswesen. Freiburg : Haufe-Lexware GmbH. 11x ročne. ISSN 0930-0599. Dostupné na : https://shop.haufe.de/prod/bilanz-buchhaltung
  časopis

  časopis

 2. HARAKAĽOVÁ, Ľubica. Príjmy a výdavky rozpočtu EÚ. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404, s. 161-167.
  článok

  článok

 3. CIMA Fundamentals of Financial Accounting (Subject BA3) : Study Text. Wokingham : Kaplan Publishing, 2019. 654 s. ISBN 978-1-78740-488-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. National Accounts of OECD Countries : General Government Accounts 2010-2017. Paris : OECD, 2019. 289 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-of-oecd-countries-general-government-accounts-2018_na_gga-2019-en> ISBN 978-92-64-31025-4. ISSN 2221-5344. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. JÁNOŠÍKOVÁ, Petra. Daňové právo de lege lata. Recenze: Radim Boháč, Jiří Blažek. 2. aktualizované vydání. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. 156 s. Pro praxi. ISBN 978-80-7380-687-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby za 4. štvrťrok a bilancia plodín za 2. polrok. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 45 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. National Accounts of OECD Countries, General Government Accounts 2017. Paris : OECD, 2018. 279 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-of-oecd-countries-general-government-accounts-2017_na_gga-2018-en> ISBN 978-92-64-29053-2. ISSN 2221-5344. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby, bilancia plodín za 1. štvrťrok : 1/2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 13 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby za 2. štvrťrok a bilancia plodín za 1. polrok. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 33 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby za 3. štvrťrok. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 20 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha