Výsledky vyhľadávania

 1. JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína. The Effect of Leverage and Economic Value Added on Market Value Added. In Challenges of the Knowledge Society CKS 2018. International Conference. Challenges of the Knowledge Society (CKS) 2018 : The International Conference, Bucharest, 11th - 12th May 2018. - Bucharest : Nicolae Titulescu, 2018. ISSN 2359-9227, pp. 812-816 online. VEGA V-16-087-00.
  článok

  článok


 2. CES Biennial Conference. Conference. CES Biennial Conference : Abstracts of Papers of 10th CES Biennial Conference, University of Economics, Prague, 1.12.2018 [elektronický zdroj]. 1st Edition. Prague : Czech Economic Society (CES), 2018. online 17 s.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. Slovenský milionár: podnikavý päťdesiatnik rád investuje s vášňou. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1339-2433, 2018, roč. 10, č. 12, s. 8-11.
  článok

  článok


 4. The Role and Design of Net Wealth Taxes in the OECD. No. 26. Paris : OECD, 2018. 109 s. OECD Tax Policy Studies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/the-role-and-design-of-net-wealth-taxes-in-the-oecd_9789264290303-en> ISBN 978-92-64-29029-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Beyond shifting wealth : perspectives on development risks and opportunities from the global south. Paris : OECD, 2017. 91 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/beyond-shifting-wealth_9789264273153-en> ISBN 978-92-64-27314-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Understanding Financial Accounts. Paris : OECD, 2017. 420 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/understanding-financial-accounts_9789264281288-en> ISBN 978-92-64-28125-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. FIFEKOVÁ, Elena. Pohľad na nerovnosti v bohatstve. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 2453-9287, 2017, č. 3, s. 10-13 online. VEGA 1/0313/14, APVV-15-0765.
  článok

  článok


 8. Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2017). Conference. Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2017) : book of abstracts. Editors: Eduard Baumöhl, Tomáš Výrost. 1st edition. Bratislava : EKONÓM, 2017. 43 s. [4 AH]. ISBN 978-80-225-4421-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. KUNYCHKA, Mykhaylo. Prístupy k hodnoteniu konvergencie vo svetovom hospodárstve: uplatnenie relatívnej konvergencie pre komparáciu príjmov rozvojových a rozvinutých krajín. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2017: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2017 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 30.11.-1.12.2017. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4488-7, s. 642-648 online.
  článok

  článok


 10. TVARDZÍK, Jozef. Ukrajinský prezident si buduje klan. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 15. septembra 2016, roč. 26, č. 37, s. 42-43.
  článok

  článok