Výsledky vyhľadávania

 1. OLEXOVÁ, Cecília. Daňové raje z pohľadu privátneho bankovníctva. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4724-6, s. 160-165. APVV-16-0160.
  článok

  článok

 2. BOOROVÁ, Brigita. Selected Green Growth Indicators and Sustainable Development in Slovakia. In Socio-Economic Determinants of Sustainable Consumption and Production : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2020. ISBN 978-80-210-9705-6, pp. 23-30 online. VEGA 1/0708/20.
  článok

  článok

 3. LUBELCOVÁ, Gabriela - ZEMAN, Milan. Životné šance sociálnych aktérov v kontexte spoločenského vývoja na Slovensku - subjektívna dimenzia. In Sociológia : časopis Sociologického ústavu. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019. ISSN 0049-1225, 2019, roč. 51, č. 5, s. 455-482.
  článok

  článok

 4. RIFAIOVÁ, Daniela. Najväčšie rodinné firmy chystajú peniaze na ťažšie časy. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2019. ISSN 1336-9857, Okt-Nov 2019, č. 9, s. 18-21.
  článok

  článok

 5. BELIČKOVÁ, Kornélia - STARÍČKOVÁ, Zuzana. Aktuálne problémy finančnej pozície slovenských domácností. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2019. ISSN 2453-6148, 2019, roč. 5, č. 1, s. 15-24 online. VEGA 1/0215/18.
  článok

  článok

 6. PAVELKA, Ľuboš - MARTIŠKA, Rastislav. Wealth Versus Debt in V4 Countries. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 368-375 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. ŠILÈNAS, Žilvinas - VYŠNIAUSKAITĖ, Marija. Ekonómia v 31 hodinách. Preklad: Júlia Trličová, Bibiana Vacková. 1. vydanie. Bratislava : EXPOL pedagogika, 2019. 127 s. ISBN 978-80-8091-532-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. ILIFFE, John. Africans : The History of a Continent. 3rd Edition. New York : Cambridge University Press, 2018. 402 s. African Studies Series. ISBN 978-1-316-64812-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. GONDA, Vladimír. Vplyv nerastného bohatstva na ekonomický rast a rozvoj v kontexte teórie prekliatia zdrojov. In Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy. International Scientific Conference. Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy : Conference Proceedings of the 6th International Scientific Conference, Opole, October 16 – 19, 2018, (Poland). - Opole : Wyższa szkoła zarządzania i administracji w Opolu, 2018. ISBN 978-83-946765-1-3, pp. 12-16 online. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 10. Slovenský milionár: podnikavý päťdesiatnik rád investuje s vášňou. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1339-2433, 2018, roč. 10, č. 12, s. 8-11.
  článok

  článok