Výsledky vyhľadávania

 1. JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína. The Effect of Leverage and Economic Value Added on Market Value Added. In Challenges of the Knowledge Society CKS 2018. International Conference. Challenges of the Knowledge Society (CKS) 2018 : The International Conference, Bucharest, 11th - 12th May 2018. - Bucharest : Nicolae Titulescu, 2018. ISSN 2359-9227, pp. 812-816 online. VEGA V-16-087-00.
  článok

  článok


 2. Beyond shifting wealth : perspectives on development risks and opportunities from the global south. Paris : OECD, 2017. 91 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/beyond-shifting-wealth_9789264273153-en> ISBN 978-92-64-27314-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Understanding Financial Accounts. Paris : OECD, 2017. 420 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/understanding-financial-accounts_9789264281288-en> ISBN 978-92-64-28125-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2017). Conference. Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2017) : book of abstracts. Editors: Eduard Baumöhl, Tomáš Výrost. 1st edition. Bratislava : EKONÓM, 2017. 43 s. [4 AH]. ISBN 978-80-225-4421-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. FIFEKOVÁ, Elena. Pohľad na nerovnosti v bohatstve. In Monitor hospodárskej politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 2453-9287, 2017, č. 3, s. 10-13 online. VEGA 1/0313/14, APVV-15-0765.
  článok

  článok


 6. KUNYCHKA, Mykhaylo. Prístupy k hodnoteniu konvergencie vo svetovom hospodárstve: uplatnenie relatívnej konvergencie pre komparáciu príjmov rozvojových a rozvinutých krajín. In Medzinárodné vzťahy 2017: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2017 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 30.11.-1.12.2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4488-7, s. 642-648 online.
  článok

  článok


 7. TVARDZÍK, Jozef. Ukrajinský prezident si buduje klan. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 15. septembra 2016, roč. 26, č. 37, s. 42-43.
  článok

  článok


 8. HALUZA, Ivan. Dediči najväčších biznis impérií. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 4. augusta 2016, roč. 26, č. 31, s. 36-40.
  článok

  článok


 9. ŠKVRNDA, František. Dva roky po prevrate. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2016. ISSN 1336-0256, marec 2016, roč. 16, č. 3, s. 28-29.
  článok

  článok


 10. Economic policy in a dynamic environment. Joint annual meeting. Economic policy in a dynamic environment : book of abstracts : joint annual meeting of the Slovak Economic Association and the Austrian Economic Association (NOeG-SEA 2016) in cooperation with the University of Economics in Bratislava : Bratislava, may 27-28, 2016 [elektronický zdroj]. Editors: Martin Kahanec ... [et al.]. 1st ed. Bratislava : EKONÓM, 2016. online [54 s., 4,92 AH]. ISBN 978-80-225-4247-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha