Výsledky vyhľadávania

 1. SHUBITA, Mohammad Fawzi. The Ability of Cash Flows to Predict the Earning: Evidence from Jordan. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2021. ISSN 1810-4967, 2021, vol. 18, no. 4, s. 36-44.
  článok

  článok

 2. CVEČKOVÁ, Mária. Seriál pre začínajúcich alebo menej skúsených účtovníkov : účet - jeho účel a druhy, účet ziskov a strát, prepojenie závierkových účtov a poznámky. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1336-426X, 2021, roč. 18, č. 10, s. 62-68.
  článok

  článok

 3. VERNE, Harnish. Scaling Up : jak to jen pár firem zvládne... a proč ostatní ne : zvládnutí Rockefellerových návyků 2.0. Preložili: Nikolai Landanyi, Roman Stupka, Pavel Křepelka. 1. vydání. Praha : Scale Up Impact, [2021]. 274 s. ISBN 978-80-270-8382-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. KAUFMAN, Josh. Osobný kurz MBA : ovládnite umenie biznisu. Prvotriedne obchodné vzdelanie v jedinej knihe. Preložili: Stanislava Bariaková, Monika Kaliská. 2. doplnené vydanie. Bratislava : Eastone Books, 2021. 443 s. ISBN 978-80-8109-420-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. MERCER, Z. Christopher - HARMS, Travis W. Business Valuation : An Integrated Theory. 3rd Edition. Hoboken : WILEY, 2021. 482 s. Wiley Finance Series. ISBN 978-1-119-58309-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. ROSENBAUM, Joshua - PEARL, Joshua. Investment Banking: Valuation, LBOs, M&A, and IPOs. 3rd Edition. Hoboken : John Wiley & Sons, 2021. 534 s. University Edition. ISBN 978-1-119-82337-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metody, ukazatele, využití v praxi. 7. aktualizované vydání. Praha : GRADA Publishing, 2021. 165 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-271-3124-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. GLADIŠ, Daniel. Akciové investice. 2. rozšířené vydání. Praha : GRADA Publishing, 2021. 214 s. Investice. ISBN 978-80-271-3122-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. ÚRADNÍČEK, Vladimír - BOĎA, Martin - CISKOVÁ, Petra. Metodológia a aplikácie finančno-ekonomickej analýzy podniku. 1. vydanie. Banská Bystrica : BELIANUM, 2021. 280 s. ISBN 978-80-557-1927-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. BÖSZÖRMENYI, Jana. Efektívne rozhodovanie pri obnovení činnosti podniku a cash flow. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-0897, 2020, roč. 25, č. 11, s. 119-131.
  článok

  článok